Nowości w Światowej Literaturze Górniczej

We wszystkich dziedzinach działalności technicznej dostęp do aktualnej i specjalistycznej informacji poprzez profesjonalny przegląd bibliograficzny jest warunkiem sukcesu. Ktokolwiek poszukiwał informacji z interesującej go dziedziny, czy też na temat pewnych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn, wie jaka to żmudna praca i ile czasu trzeba spędzić w bibliotekach, aby dotrzeć do interesujących informacji. Ogromnym ułatwieniem w poszukiwaniach są bibliograficzne bazy komputerowe oraz informatory bibliograficzne.

W oparciu o informacje z bibliograficznej bazy komputerowej INTE-KOMAG wydawany jest od dwudziestu lat miesięcznik bibliograficzny Nowości w Światowej Literaturze Górniczej”.

„Nowości...” opisują rocznie około 1800 pozycji bibliograficznych ze światowej literatury fachowej i stanowią niewątpliwą pomoc w poszukiwaniu nowości literaturowych w zakresie mechanizacji górnictwa oraz ewentualnym kompletowaniu bibliografii do opracowań naukowych. Opracowanie to pozwala śledzić nowości i przemiany zachodzące w technice górniczej i przemyśle wydobywczym, a także porusza zagadnienia ochrony środowiska szczególnie przemysłowego oraz restrukturyzacji przemysłu, certyfikacji i jakości. W każdym numerze znajduje się ponad 150 opisów bibliograficznych najnowszych publikacji z czasopism krajowych i zagranicznych, materiałów konferencyjnych oraz literatury firmowej.

Od 2017 roku miesięcznik będzie wydawany i udostępniany w wersji elektronicznej w formie Open Access.

 

Redakcja:
Redaktor Naczelny – mgr Mariola Podgórska

Wydawca i kontakt:
INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lub tel.: 32 2374 305; fax: (+48) 32 2310843

 

 

Szukaj