Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Niedworoka

We wtorek 16 grudnia 2014 r. w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Niedworoka.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: Predykcja sprzężenia ciernego koła z szyną w regulacji układów hamulcowych pojazdów szynowych”.

Więcej: Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Niedworoka

   

Złoty medal na Targach "Brussels Innova 2014"

Milo nam poinformować, że wspólne rozwiązanie Instytutu KOMAG i WIROMAG Sp. z o.o. pt.: „Małogabarytowe urządzenie odpylające UO-400-02” uzyskało złoty medal z wyróżnieniem podczas 63 Światowych Targów „BRUSSELS INNOVA 2014” poświęconych  transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

Więcej: Złoty medal na Targach "Brussels Innova 2014"

   

Szkolenie pt.: „Badania bezpieczeństwa użytkowania zabawek w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją norm PN-EN 71-1 i PN-EN 71-2” dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych

W dniu 22 października br. w akredytowanym Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG, jednostki notyfikowanej w zakresie Dyrektywy Zabawkowej, odbyło się zamknięte szkolenie dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi zabawek i artykułów dziecięcych, obowiązującymi od 30 września 2014 r., z uwzględnieniem norm PN-EN 71-1 i PN-EN 71-2.

Więcej: Szkolenie pt.: „Badania bezpieczeństwa użytkowania zabawek w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją norm PN-EN 71-1 i PN-EN 71-2” dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych

   

Rozszerzenie zakresu akredytacji przez Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Mamy przyjemność poinformować, że Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG, po pozytywnej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji, rozszerzyło w dniu 19.08.2014 r. zakres badań oferowanych w ramach posiadanej akredytacji AB 910.

Więcej: Rozszerzenie zakresu akredytacji przez Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

   

Robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX

W dniu 1.07.2014 r. w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG odbyło się robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX.

Więcej: Robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX

   

Program akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych DAC-21

Miło nam poinformować, że 18 czerwca br. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, ITG KOMAG jako pierwszy w branży, został poddany ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie nowego Programu akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych DAC-21.

Więcej: Program akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych DAC-21

   

Strona 10 z 17