Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Program akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych DAC-21

Miło nam poinformować, że 18 czerwca br. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, ITG KOMAG jako pierwszy w branży, został poddany ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie nowego Programu akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych DAC-21.

Więcej: Program akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych DAC-21

   

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Krzysztofa Kaczmarczyka

W czwartek 3 lipca 2014 r. w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Krakowie al. Jana Pawła II 37 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Krzysztofa Kaczmarczyka.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: Metoda dostosowania silnika do wymagań stawianych górniczym napędom spalinowym”.

Więcej: Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Krzysztofa Kaczmarczyka

   

Nagroda za Iskrobezpieczny System Sterowania Rozproszonego KOGAster

W konkursie INNOWACJE 2014, który został zorganizowany przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz miesięcznik Napędy i Sterowanie, podczas II Międzynarodowego Kongresu INNOVATICA Instytut KOMAG otrzymał nagrodę w kategorii „Najbardziej Innowacyjny Produkt, Nowe Technologie” za rozwiązanie pt. „Iskrobezpieczny System Sterowania Rozproszonego KOGAster”.

System ten powstał przy współpracy z  Gabrypol Sp. J. Z i R Juszczyk.

 

 

Więcej: Nagroda za Iskrobezpieczny System Sterowania Rozproszonego KOGAster

   

Zakład Hydrualiki ITG KOMAG

Od stycznia br. w strukturze organizacyjnej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, wydzielono nowy zakład pod nazwą Zakład Hydrauliki, który samodzielnie kontynuuje prowadzone od wielu lat prace związane z szeroko rozumianą hydrauliką siłową.

 

Więcej: Zakład Hydrualiki ITG KOMAG

   

Złoty Medal MTP

Miło nam poinformować, że Sąd Konkursowy Międzynarodowych Targów Poznańskich INNOWACJE – TECHNOLOGIE –MASZYNY POLSKA przyznał Instytutowi KOMAG Złoty Medal za „Iskrobezpieczny System Sterowania KOGAster”.

Rozwiązanie to jest wynikiem współpracy ITG KOMAG z GABRYPOL Sp. J. Z. i R. Juszczyk.

   

Informacja o powołaniu na stanowisko Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

   

Strona 11 z 17