Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

I miejsce za referat podczas konferencji Symulacja 2014

Miło nam poinformować, że referat pt. "Quasi-statyczna analiza współpracy pary trybologicznej koła napędowego i zębatki w systemie posuwu kombajnu ścianowego" wygłoszony przez naszego pracownika mgr. inż. Adama Zachurę podczas konferencji Symulacja 2014, zdobył I miejsce.

Więcej: I miejsce za referat podczas konferencji Symulacja 2014

   

Złoty medal dla ITG KOMAG podczas Salonu ARCHIMEDES 2014

W dniach od 1 do 4 kwietnia br. odbył się XVII Moskiewski Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014. W konkursie głównym Salonu jury przyznało złoty medal za rozwiązanie: „Małogabarytowe urządzenie odpylające UO-400-02”.

Urządzenie opracowane zostało w KOMAG-u przy współpracy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WIROMAG Sp. z o.o.

   

Dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina

Mamy przyjemność poinformować, że prawomocną uchwałą nr 13/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku, Rada Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej nadała Pani dr inż. Beacie Grynkiewicz-Bylinie stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki techniczne i dyscypliny naukowej inżynieria środowiska.

   

Statuetka w kategorii "INNOWACYJNOŚĆ"

Kapituła konkursu "Górniczy Sukces Roku" uhonorowała Instytut Techniki Górniczej KOMAG nagrodą w kategorii „INNOWACYJNOŚĆ” za opracowanie i zastosowanie w wyrobiskach górniczych rozwiązania pt. „Ciągnik akumulatorowy GAD-1”.
Wręczenie nagrody odbyło się dnia 27 lutego br. podczas gali konkursowej XXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

   

Robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX

W dniu 21.02.2014 r. w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG odbyło się robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX. Uczestniczył w nim przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki oraz  reprezentanci Jednostek Notyfikowanych i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Więcej: Robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX

   

Zakończenie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

W grudniu 2013 r. zakończono realizację trwającego od lipca 2012 r. projektu pn.: „Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”. Projekt realizowany był w 40% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.3. „Transfer technologii i innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe koszty projektu pokrył ze środków własnych Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Dzięki inwestycji zmodernizowano i rozbudowano stanowiska badawcze w Laboratorium Badań oraz Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii oraz wdrożono system zarządzania pracą laboratoriów ITG KOMAG.

Więcej: Zakończenie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

   

Strona 12 z 17