Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

Zapraszamy do skorzystania z nowej, poszerzonej oferty akredytowanych laboratoriów badawczych  Instytutu:

Laboratorium Badań Stosowanych - certyfikat nr AB 665
Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska – certyfikat nr AB 910
Laboratorium Badań - certyfikat nr AB 039

Informujemy, że laboratoria opracowały i zwalidowały szereg nowych metodyk badawczych, które poddane zostały ocenie Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie uwzględnione w nowych zakresach akredytacji.

Więcej: Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

   

Jubileusz kwartalnika "Maszyny Górnicze"

Szanowni Państwo!

W czerwcu bieżącego roku wydawany przez nasz Instytut kwartalnik  naukowo-techniczny „Maszyny Górnicze” obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji wydany został specjalny numer 2/2013, w którym zaprezentowano krótki opis rozwoju określonych grup maszyn i urządzeń górniczych, z uwzględnieniem metod konstruowania i badania stosowanych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Przegląd ten dokumentuje drogę rozwoju jaką przeszło polskie górnictwo oraz ukazuje zmieniające się trendy i priorytety, co prezentują  tytuły artykułów zawarte poniżej:

Więcej: Jubileusz kwartalnika "Maszyny Górnicze"

   

Maszyny Górnicze w Open Access

Informujemy, że zgodnie  propagowaną polityką MNiSW,  dotyczącą otwartego dostępu do danych i publikacji, od 2016 roku zmieniamy formę udostępniania kwartalnika Maszyny Górnicze. Wydawane przez KOMAG od ponad 35 lat czasopismo ukazywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, w formie Open Access.

Polityka przyjęta w tym względzie przez nasz kwartalnik opiera się na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Pragniemy podkreślić, iż poza pełną dostępnością, nasze czasopismo nie będzie różnić się od tradycyjnych, dostępnych w prenumeracie innych czasopism, a model Open Access w pełni respektuje prawa autorskie, gdyż wykorzystuje międzynarodowe licencje Creative Commons..

Instytut Techniki Górniczej KOMAG zaprasza do korzystania z bezpłatnego dostępu do  wydań kwartalnika.

Mamy nadzieję, że dostępne w archiwum informacje wpłyną na poszerzenie wiedzy, jak również przyniosą wymierne korzyści nauce, autorom, jak i odbiorcom treści naszego wydawnictwa.

   

Rozstrzygnięto konkurs o nagrodę im. Prof. Bolesława Krupińskiego

Miło nam poinformować, że nasz pracownik, dr inż. Dariusz Prostański, został laureatem  II nagrody miesięcznika „Przegląd Górniczy” za artykuł "Ocena skuteczności stosowania powietrzno-wodnych urządzeń zraszających na przesypach przenośników w wyrobiskach korytarzowych".

Więcej: Rozstrzygnięto konkurs o nagrodę im. Prof. Bolesława Krupińskiego

   

Ostrzeżenie - Informacja dot. Dyrektywy Zabawkowej

Szanowni Państwo,
Instytut KOMAG, jako jednostka notyfikowana w zakresie Dyrektywy 2009/48/WE, zwraca uwagę na pojawiające się na rynku badań i certyfikacji zabawek jednostki, które nie posiadają odpowiednich uprawnień, a oferują w tym zakresie usługi.

Więcej: Ostrzeżenie - Informacja dot. Dyrektywy Zabawkowej

   

Spotkanie inaugurujące projekt INREQ

Począwszy od lipca br., Instytut Techniki Górniczej KOMAG, jako lider, realizuje projekt europejski INREQ, dotyczący poprawy efektywności, bezpieczeństwa i komfortu pracy ratowników górniczych podczas prowadzenia akcji ratowniczej. Projekt jest dofinansowywany z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Realizuje go konsorcjum składające się z siedmiu firm z pięciu państw Unii Europejskiej: GAUK z Wielkiej Brytanii, DMT z Niemiec, AITEMIN oraz GEOCONTROL z Hiszpanii, ICOP z Włoch oraz Instytut KOMAG i Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego z Polski. Koordynatorem projektu jest KOMAG.

Więcej: Spotkanie inaugurujące projekt INREQ

   

Strona 14 z 18