Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Ostrzeżenie - Informacja dot. Dyrektywy Zabawkowej

Szanowni Państwo,
Instytut KOMAG, jako jednostka notyfikowana w zakresie Dyrektywy 2009/48/WE, zwraca uwagę na pojawiające się na rynku badań i certyfikacji zabawek jednostki, które nie posiadają odpowiednich uprawnień, a oferują w tym zakresie usługi.

Więcej: Ostrzeżenie - Informacja dot. Dyrektywy Zabawkowej

   

Spotkanie inaugurujące projekt INREQ

Począwszy od lipca br., Instytut Techniki Górniczej KOMAG, jako lider, realizuje projekt europejski INREQ, dotyczący poprawy efektywności, bezpieczeństwa i komfortu pracy ratowników górniczych podczas prowadzenia akcji ratowniczej. Projekt jest dofinansowywany z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Realizuje go konsorcjum składające się z siedmiu firm z pięciu państw Unii Europejskiej: GAUK z Wielkiej Brytanii, DMT z Niemiec, AITEMIN oraz GEOCONTROL z Hiszpanii, ICOP z Włoch oraz Instytut KOMAG i Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego z Polski. Koordynatorem projektu jest KOMAG.

Więcej: Spotkanie inaugurujące projekt INREQ

   

Nowe możliwości usług Instytutu KOMAG

Miło nam poinformować, że Instytut Techniki Górniczej KOMAG rozszerzył swoją ofertę o usługi certyfikacji systemów zarządzania QMS.
KOMAG uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  AC 165  w zakresie certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z ISO 9001, dla przedsiębiorstw produkujących:

- Metale i wyroby metalowe
- Maszyny i osprzęt do nich
- Urządzenia elektryczne i optyczne.

 

Więcej: Nowe możliwości usług Instytutu KOMAG

   

Instytut KOMAG laureatem Kryształowej Piramidy Innowacyjności

W dniu 15 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XV Jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.
Miło nam poinformować, że Instytut KOMAG znalazł się w gronie ośmiu wielokrotnych laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości i został uhonorowany nagrodą specjalną – Kryształową Piramidą Innowacyjności.

Więcej: Instytut KOMAG laureatem Kryształowej Piramidy Innowacyjności

   

Poszerzone możliwości usług badawczych Instytutu KOMAG

W lutym br. trzy laboratoria badawcze Instytutu poddane zostały połączonej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji. Była to pierwsza ocena, realizowana w KOMAG-u  w tzw. układzie scalonym, gdzie wszystkie laboratoria oceniane były jednocześnie, przez siedmioosobowy zespół  auditorów, według tych samych kryteriów.

Więcej: Poszerzone możliwości usług badawczych Instytutu KOMAG

   

Wizyta przedstawicieli China National Coal Group Corporation w KOMAG-u

W dniu 1 maja br. w KOMAG-u miała miejsce wizyta przedstawicieli China National Coal Group Corporation (ChinaCoal) oraz podległych jej China National Coal Mining Equipment Co., Ltd. (CME) i ChinaCoal Zhangjiakou Coal Mining Equipment Co., Ltd. (CCZMM), wchodzących  w skład oficjalnej delegacji rządowej z Chin towarzyszącej Panu Premierowi Wen Jiabao.
Ośmioosobową delegacją kierował Pan Profesor Pu Jin, Wiceprezes ChinaCoal.

Celem wizyty było zapoznanie gości z działalnością Instytutu KOMAG pod kątem nawiązania ewentualnej współpracy.

Więcej: Wizyta przedstawicieli China National Coal Group Corporation w KOMAG-u

   

Strona 14 z 17