Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Poszerzenie zakresu akredytacji nr AB 910

Z przyjemnością informujemy, że Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Techniki Górniczej KOMAG poszerzyło zakres badań dotyczących oceny bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych dla dzieci, oferowanych w ramach akredytacji Nr AB 910.

 

 

Więcej: Poszerzenie zakresu akredytacji nr AB 910

   

Śląski Klaster Dizajnu

Dnia 22 lipca br. Instytut Techniki Górniczej KOMAG podpisał deklaracje o przystąpieniu do  Śląskiego Klastra Dizajnu. Umowa o współpracy została ostatecznie podpisana dnia 27 września 2011 r. Siedziba Klastra znajduje się w budynkach Zamku Cieszyn.

Więcej: Śląski Klaster Dizajnu

   

Badania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Akredytowane Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG zakończyło z wynikiem bardzo dobrym udział w porównaniach międzylaboratoryjnych pt.: „Badania biegłości w zakresie oznaczania migracji globalnej z folii polietylenowej”.
Organizatorem porównań było Laboratorium Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Więcej: Badania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

   

Notyfikacja w zakresie Dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE

image Miło nam poinformować, że Instytut Techniki Górniczej KOMAG posiadający status jednostki notyfikowanej (JN) o numerze 1456 rozszerzył swoją notyfikację o nową dyrektywę zabawkową 2009/48/WE.

KOMAG jest jedną z jedenastu europejskich notyfikowanych jednostek, uprawnionych do oceny tego typu wyrobów.

Więcej: Notyfikacja w zakresie Dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE

   

Zakres elastyczny dla Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

 

Image

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Techniki Górniczej KOMAG uzyskało prawo do wykonywania badań w zakresie elastycznym,
w obszarze chemii. Elastyczny zakres akredytacji oznacza, że ww. obszarze działalności, laboratorium ma możliwość reagowania na potrzeby swoich klientów poprzez modyfikowanie lub włączanie do swojego zakresu akredytacji dodatkowych metod badawczych, bez konieczności każdorazowego informowania Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Więcej: Zakres elastyczny dla Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

   

Nowe możliwości badawcze

Image
Z przyjemnością informujemy Państwa, że Laboratorium Badań Stosowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jako pierwsze laboratorium w środowisku górniczym uzyskało prawo do wykonywania badań w tzw. zakresie elastycznym.

Więcej: Nowe możliwości badawcze

   

Strona 14 z 16