Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Poszerzone możliwości usług badawczych Instytutu KOMAG

W lutym br. trzy laboratoria badawcze Instytutu poddane zostały połączonej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji. Była to pierwsza ocena, realizowana w KOMAG-u  w tzw. układzie scalonym, gdzie wszystkie laboratoria oceniane były jednocześnie, przez siedmioosobowy zespół  auditorów, według tych samych kryteriów.

Więcej: Poszerzone możliwości usług badawczych Instytutu KOMAG

   

Wizyta przedstawicieli China National Coal Group Corporation w KOMAG-u

W dniu 1 maja br. w KOMAG-u miała miejsce wizyta przedstawicieli China National Coal Group Corporation (ChinaCoal) oraz podległych jej China National Coal Mining Equipment Co., Ltd. (CME) i ChinaCoal Zhangjiakou Coal Mining Equipment Co., Ltd. (CCZMM), wchodzących  w skład oficjalnej delegacji rządowej z Chin towarzyszącej Panu Premierowi Wen Jiabao.
Ośmioosobową delegacją kierował Pan Profesor Pu Jin, Wiceprezes ChinaCoal.

Celem wizyty było zapoznanie gości z działalnością Instytutu KOMAG pod kątem nawiązania ewentualnej współpracy.

Więcej: Wizyta przedstawicieli China National Coal Group Corporation w KOMAG-u

   

Poszerzenie zakresu akredytacji nr AB 910

Z przyjemnością informujemy, że Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Techniki Górniczej KOMAG poszerzyło zakres badań dotyczących oceny bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych dla dzieci, oferowanych w ramach akredytacji Nr AB 910.

 

 

Więcej: Poszerzenie zakresu akredytacji nr AB 910

   

Śląski Klaster Dizajnu

Dnia 22 lipca br. Instytut Techniki Górniczej KOMAG podpisał deklaracje o przystąpieniu do  Śląskiego Klastra Dizajnu. Umowa o współpracy została ostatecznie podpisana dnia 27 września 2011 r. Siedziba Klastra znajduje się w budynkach Zamku Cieszyn.

Więcej: Śląski Klaster Dizajnu

   

Badania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Akredytowane Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG zakończyło z wynikiem bardzo dobrym udział w porównaniach międzylaboratoryjnych pt.: „Badania biegłości w zakresie oznaczania migracji globalnej z folii polietylenowej”.
Organizatorem porównań było Laboratorium Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Więcej: Badania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

   

Notyfikacja w zakresie Dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE

image Miło nam poinformować, że Instytut Techniki Górniczej KOMAG posiadający status jednostki notyfikowanej (JN) o numerze 1456 rozszerzył swoją notyfikację o nową dyrektywę zabawkową 2009/48/WE.

KOMAG jest jedną z jedenastu europejskich notyfikowanych jednostek, uprawnionych do oceny tego typu wyrobów.

Więcej: Notyfikacja w zakresie Dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE

   

Strona 15 z 18