Przegląd norm PN (lata 1983 - 1991) w KT 112

NUMER PN Data ustanowienia Tytuł A W N Uwagi
PN-83/M-85210 1983-09-29 Przekładnie pasowe zębate. Pasy zębate. Wymiary X Nowelizacja wg ISO 5296-1:1989 i ISO 5296-2:1989
PN-83/M-88515 1983-05-26 Reduktory planetarne ogólnego przeznaczenia. Podstawowe parametry X
PN-84/M-84052 1984-06-25 Przekładnie łańcuchowe ogólnego przeznaczenia. Podstawowe parametry X
PN-84/M-85211 1984-03-24 Przekładnie pasowe zębate. Koła pasowe. Wymiary X Nowelizacja wg ISO 5294:1989
PN-84/M-85212 1984-03-22 Przekładnie pasowe zębate. Obliczenia mocy przenoszonej i odległości osi kół X
PN-85/M-88517 1985-10-07 Motoreduktory planetarne ogólnego przeznaczenia. Szeregi podstawowych parametrów X
PN-87/M-85258 1987-12-15 Sprzęgła sterowane mechaniczne cierne przełączane elektromagnetycznie. Nominalne momenty obrotowe X
PN-87/M-85267 1987-12-07 Sprzęgła nierozłączne mechaniczne. Sprzęgła samonastawne zębate. Ogólne wymagania techniczne X
PN-87/M-88561 1987-06-16 Reduktory i motoreduktory ogólnego przeznaczenia. Czopy końcowe wałów. Główne wymiary i dopuszczalne momenty obrotowe X
PN-88/M-85008 1988-11-09 Wpusty czółenkowe X
PN-88/M-85256 1988-12-07 Sprzęgła sterowane mechaniczne cierne przełączane elektromagnetycznie. Ogólne wymagania techniczne i metody badań X
PN-88/M-88526 1988-11-09 Reduktory stożkowe i stożkowo-walcowe ogólnego przeznaczeni. Szeregi podstawowych parametrów X
PN-89/M-88510 1989-12-30 Przekładnie globoidalne. Parametry ślimaka odniesienia i ślimaka tworzącego odniesienia X Nowelizacja wg ISO TR 10828:1997
PN-90/M-85007 1990-12-31 Kliny styczne X
PN-90/M-85034 1990-12-12 Kliny płaskie X
PN-90/M-85036 1990-12-12 Kliny wklęsłe X
PN-90/M-88509.03 1990-12-31 Przekładnie zębate. Przekładnie ślimakowe. Terminologia i oznaczenia X Nowelizacja wg ISO TR 10828:1997
PN-91/M-85001 1991-03-25 Wpusty pryzmatyczne wysokie X
PN-91/M-85002 1991-03-25 Wpusty pryzmatyczne niskie X
PN-91/M-88506 1991-06-28 Reduktory i motoreduktory ogólnego przeznaczenia. Uszkodzenia kół zębatych. Terminologia X Nowelizacja wg ISO 10825:1999
PN-91/M-88511 1991-06-28 Sprzęgła sterowane mechaniczne cierne przełączane elektromagnetycznie. Ogólne wymagania techniczne i metody badań X
PN-91/M-88528 1991-09-30 Przekładnie ślimakowe walcowe. Zarys odniesienia X Nowelizacja wg ISO TR 10828:1997
PN-91/M-88530 1991-12-02 Przekładnie zębate walcowe i stożkowe drobnomodułowe. Zarys odniesienia X
PN-91/M-88531 1991-11-21 Przekładnie ślimakowe walcowe drobnomodułowe. Zarys odniesienia X
A - NORMA AKTUALNA W - NORMA DO WYCOFANIA N - NORMA DO NOWELIZACJI