Jednostka certyfikująca

Laboratorium Badań

Laboratorium Badań od 1995 r. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 039, która obejmuje badania:

 • sekcji obudowy zmechanizowanej,
 • hydraulicznych elementów wykonawczych,
 • zaworów hydraulicznych,
 • szczelności i wytrzymałości przewodów hydraulicznych,
 • hydraulicznych rurociągów przesyłowych, ich elementów i armatury,
 • stojaków ciernych,
 • strzemion,
 • rozpór stalowych,
 • siatek okładzinowych.

Laboratorium zapewnia niezależne, bezstronne i rzetelne wykonywanie badań dzięki wdrożonym systemom zarządzania jakością, zgodnym z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji Laboratorium Badań
Certyfikat Akredytacji nr AB 039


Wysoką jakość usług gwarantuje odpowiednio wykształcona kadra oraz unikatowe stanowiska badawcze wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczo – pomiarową.

Główne stanowiska badawcze:

 • stanowisko do badań wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej sekcji obudowy zmechanizowanej,
 • stanowisko do badań kinematyki i funkcjonalności zestawów obudowy zmechanizowanej,
 • stanowisko do badań stojaków oraz elementów hydrauliki wysokociśnieniowej,
 • stanowisko do badań wytrzymałości elementów maszyn i urządzeń.


ImageStanowisko do badań wytrzymałości zestawów obudów zmechanizowanych
Obciążenie zestawu w płaszczyźnie pionowej może być wywołane
aktywnym ruchem stropu stanowiska, imitującym nacisk górotworu
lub biernie przez zasilanie zespołów hydrauliki siłowej zestawu cieczą
o wysokim ciśnieniu dopływającą z multiplikatorów ciśnienia.


Stanowisko do badań funkcjonalności
Stanowisko pozwala na przeprowadzenie
badań symulujących pracę obudowy
zarówno w pokładach poziomych,
jak i przy nachyleniach do 90° .Image

Zakres badań akredytowanych, zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, obowiązujący
z dniem 22 stycznia 2010 r. obejmuje:

 • badania funkcjonalne sekcji obudowy zmechanizowanej wg normy PN-EN 1804-1: 2004,

 • badania obciążeniowe sekcji obudowy zmechanizowanej wg normy PN-EN 1804-1: 2004,
 • sprawdzenie sekcji obudowy po badaniach obciążeniowych wg normy PN-EN 1804-1: 2004,
 • badania hydraulicznych elementów wykonawczych wg normy PN-EN 1804-2: 2004,
 • badania zaworów hydraulicznych wg normy PN-EN 1804-3:2008,
 • wyroby konstrukcyjne (pomiary wydłużeń względnych, przemieszczeń statycznych, ciśnień, siły metodą pomiarów bezpośrednich i pośrednich, natężenia przepływu) wg procedury badawczej PB-DLB2/09
 • badania szczelności i wytrzymałości przewodów hydraulicznych wg normy PN-EN ISO 1402: 2001,
 • badania hydraulicznych rurociągów przesyłowych, ich elementów i armatury wg normy PN-G-44001: 1998,
 • badania stojaków ciernych wg normy PN-G-15533: 1997,
 • badania strzemion wg normy PN-93/G-15000/02, 03, 10 oraz PN-G-15000-9: 1998,
 • badania rozpór stalowych wg normy PN-G-15000-7: 1996,
 • badania siatek okładzinowych wg normy PN-G-15050: 1996.
Image


Stanowisko do badań stojaków
oraz hydrauliki wysokociśnieniowej

Stanowisko służy do badania stojaków hydraulicznych, hydraulicznego sprzętu
sterującego, jak również przewodów hydraulicznych. W przypadku stojaków
istnieje możliwość prowadzenia badań przy obciążeniach statycznych
i dynamicznych. Obciążenia dynamiczne realizowane są przy użyciu
materiałów wybuchowych.

Stanowisko do badań wytrzymałości
maszyn i urządzeń

Stanowisko służy do badania wytrzymałości zespołów i części maszyn poddawanych obciążeniom rozciągającym, ściskającym,
zginającym lub złożonym.
Umożliwia prowadzenie
badań wytrzymałościowych na dwóch poziomach badawczych.


ImageLaboratorium Badań wykonuje pomiary i rejestrację ciśnienia, wydłużenia względnego, przemieszczenia, siły, prędkości, natężenia przepływu i parametrów szybkozmiennych przy użyciu następującej aparatury pomiarowej:

 • wielopunktowy system pomiarowy UPM 60 firmy Hottinger do pomiarów i rejestracji wydłużeń względnych, ciśnień i przemieszczeń,
 • wzmacniacze typu MVD 2420 i MVD 2455,
 • wielokanałowy rejestrator XY firmy Yokogawa model AR 1100A,
 • wzmacniacz typu Spider 8 firmy Hottinger z rejestracją komputerową do pomiarów przebiegów szybkozmiennych,
 • tensometryczne przetworniki ciśnienia, indukcyjne przetworniki przemieszczeń, tensometry oporowe, dynamometry tensometryczne i przepływomierze turbinowe.
Image
Image
Wzmacniacz typu Spider 8 firmy
Hottinger, z rejestracją komputerową,
stosowany do pomiarów szybkozmiennych.
Wielopunktowy system pomiarowy
UPM 60 firmy Hottinger do pomiarów
i rejestracji wydłużeń względnych,
przemieszczeń i ciśnień.


Zleceniodawcami badań oprócz krajowych producentów
maszyn i urządzeń są również kontrahenci zagraniczni. W ciągu ostatnich lat Laboratorium Badań nawiązało współpracę i wykonało badania dla klientów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.