Główna Instytut Zakłady badawczo-rozwojowe Zakład Maszyn i Urządzeń Systemy Chodnikowe

Systemy chodnikowe

KOMAG opracowuje koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne następujących maszyn i urządzeń chodnikowych:

 • kombajny chodnikowe,
 • ładowarki bocznie wysypujące,
 • wozy wiertnicze,
 • podesty do montażu obudowy chodnikowej,
 • konstrukcje ochronne stanowisk operatorów,
 • napędy spalinowe do zastosowań dołowych,
 • lokomotywy spalinowe i elektryczne do kopalnianej kolei podziemnej,
 • lokomotywy spalinowe wąskotorowe z napędem hydrostatycznym i mechanicznym,,
 • koleje podwieszane,
 • akumulatorowe ciągniki transportowo-manewrowe,
 • rozjazdy torowe,
 • wiertnice dołowe i powierzchniowe,
 • wiertarki udarowe obrotowe,
 • urządzenia małej mechanizacji: wciągniki, wciągarki, kołowroty z różnym typem napędu,
 • konstrukcje ochronne operatorów maszyn,
 • osprzęt roboczy do maszyn górniczych,
 • instalacje zraszające dla kombajnów chodnikowych i ścianowych,
 • kurtyny powietrzno-wodne na przesypy i do chodników ze sterowaniem ręcznym i automatycznym,
 • powietrzno-wodne i wodne systemy zraszania ścian,
 • dysze zraszające-wodne, powietrzno-wodne, mgłowe,
 • urządzenia do sterowania i regulacji wody i powietrza: zawory zwrotne, zawory zwrotne sterowane ciśnieniem, zawory zwrotne ze sterowaniem elektromagnetycznym, rozdzielacz rolkowy wody,
 • urządzenia do czyszczenia taśm,
 • dozownik płynów napędzany medium hydraulicznym.

Rozwiązania dla innych gałęzi przemysłu:

 • wiertnice inżyniersko-geologiczne,
 • kurtyny zraszające dla górnictwa odkrywkowego, zakładów przeróbczych, koksowni i elektrowni,
 • konstrukcje ochronne operatorów maszyn budowlanych.

Nasze rozwiązania i osiągnięcia:

 • Powietrzno-wodna instalacja zraszająca dla kombajnów chodnikowych.
 • Powietrzno-wodna instalacja zraszająca dla kombajnów ścianowych.
 • Zraszacz przesypów Bryza-1200 i WIRGA.
 • Chodnikowe zapory przeciwpyłowe CZP Bryza.
 • Ścianowy system zraszania KOMAG.
 • Systemy zraszania kruszarek i zakładów przeróbczych
 • Powietrzno-wodne dysze samoczyszczące.
 • Powietrzno-wodne dysze z regulowanym kątem wychylenia strumienia.
 • Wąskotorowe lokomotywy spalinowe.
 • Manewrowy ciągnik akumulatorowy PCA-1A.
 • Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1.
 • Ładowarki bocznie wysypujące z wysięgnikiem teleskopowym.
 • Elektryczne wciągniki łańcuchowe typu EWŁ.
 • Hydrauliczne wciągniki łańcuchowe HeWŁ-3/6.
 • Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe PWŁ-3/6A.
 • Taśmowe urządzenie czyszczące TUC-1200.
 • Zawór zwrotny sterowany ciśnieniem ZSZ.

Realizowane projekty:

 1. Projekt celowy nr ROW-III-238/2012. Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych, lekkich górniczych wciągników łańcuchowych wykorzystujących różne źródła zasilania.
 2. Projekt celowy: Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnego ciągnika PCA-1 rezultatem prac badawczo-rozwojowych.
 3. Projekt INERG: Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju.
 4. Projekt celowy NOT: Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych lekkich górniczych wciągników łańcuchowych wykorzystujących różne źródła zasilania.
 5. Projekt NCBIR MEZAP: Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu.
 6. Projekt europejski INREQ: Enhanced effectiveness and safety of rescuers involved in high risk by designing innovative  rescue equipment systems. RFCS-CT-2012-00002, 2012-2015 r.

 

Nasi partnerzy:

Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A.
Energomechanik Sp. z o.o.
image Hellfeier Sp. z o.o.
image Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Kopalnia Doświadczalna Barbara
Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.
KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON S.C.
Stalmet
Kopex Machinery S.A.

Hilti