Transport pionowy

W zakresie transportu pionowego KOMAG oferuje następujące opracowania, badania i nadzory:

  • koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne maszyn wyciągowych,
  • koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne urządzeń stosowanych w górniczych wyciągach szybowych,
  • koncepcje, projekty i dokumentacje zespołów maszyn wyciągowych ze szczególnym uwzględnieniem zespołów sterowania hamulców,
  • dokumentacje dopuszczeniowe maszyn wyciągowych i podzespołów oraz urządzeń stosowanych w górniczych wyciągach szybowych,
  • dodatki do dokumentacji podstawowych górniczych wyciągów szybowych oraz karty zmian,
  • analizy wytrzymałościowe elementów górniczych wyciągów szybowych oraz maszyn wyciągowych z zastosowaniem nowoczesnych komputerowych metod obliczeniowych (MES),
  • badania stanowiskowe układów sterowania hamulców maszyn wyciągowych,
  • nadzory nad rozruchem maszyn wyciągowych oraz ich podzespołów.
Projektowanie maszyn wyciągowych i ich podzespołów oraz urządzeń szybowych realizowane jest z zastosowaniem nowoczesnych metod projektowania CAD/CAE. Wspomaganie procesu projektowania w zakresie analiz wytrzymałościowych odbywa się za pomocą zaawansowanego oprogramowania komputerowego opartego o metodę elementów skończonych (MES).

 

KOMAG posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w:
1.    grupie Ia – maszyny wyciągowe, część mechaniczna 
2.    grupie VI – koła linowe

Image Image Image Image
Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych ZSHP Elektrohydrauliczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych EL-2 Maszyna wyciągowa 2L-4000/DC-6m/s produkcji MWM-Elektro, szyb L-III O/ZG Lubin Analiza metodą MES