Główna Konferencje Aktualne konferencje

Aktualne konferencje

Do istotnych działań KOMAG-u należy organizacja  cyklicznych konferencji naukowo-technicznych i warsztatów, które są jednym z narzędzi w zakresie  rozwoju specjalistycznej wiedzy i promowania innowacji. Organizacja tego typu przedsięwzięć, ich tematyka, zbieżna z priorytetowymi kierunkami i dziedzinami wiedzy rozwijanymi w Europie, udział wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy, kształtuje wizerunek KOMAG-u jako nowoczesnego centrum naukowo-badawczego o mocnej pozycji międzynarodowej i dużym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

KOMTECH 2017


18.  Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

18-20 września 2017 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk

PATRONAT PRASOWY

Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji z cyklu KOMTECH, która odbędzie się we wrześniu br. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń  w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.