Główna Nauka

Klasyfikator pulsacyjny

image
Klasyfikator pulsacyjny przeznaczony jest do oddzielania zanieczyszczeń organicznych tj. drewna, torfu, korzeni, węgla drzewnego itp. od żwiru o granulacji 16-2 mm, podczas pracy urządzeń w ciągu technologicznym.

Zalety

  • Możliwość doboru parametrów cyklu pulsacji wody do zmiennych parametrów technologicznych nadawy, co pozwala na skuteczny rozdział i oczyszczanie frakcji żwirowo-piaskowej.
  • Automatyczne sterowanie procesem technologicznym.
  • Dostosowanie parametrów technologicznych produktów do wymagań odbiorcy.
  • Produkcja piasku i żwiru spełniającego wymagania norm jakościowych.
  • Bezobsługowa eksploatacja urządzenia.
  • Możliwość dostosowania konstrukcji do wymagań konkretnego odbiorcy.

Podstawowe dane techniczne

Typ klasyfikatora

K-100
K-150
Wydajność orientacyjna
t/h
100
150
Całkowita powierzchnia robocza
m2
ok. 4,0
ok. 4,0
Zapotrzebowanie mocy wraz z dmuchawą i sprężarką
kW
30,5
42
Zapotrzebowanie wody/ciśnienie
m3/h/MPa
150-200/0,1
250-300/0,1
Masa klasyfikatora z konstrukcją mobilną
kg
ok. 18 000
ok. 21 500
Masa klasyfikatora bez konstrukcji mobilnej
kg
ok. 9 150
ok. 12 600Karta katalogowa
pobierz