Główna Nauka

Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych - do małych napędów hamulcowych - ZSHP-M


Zespół sterowania hamulca pneumatycznego ZSHP-M (+HP-M) przeznaczony jest do sterowania hamulców maszyn wyciągowych z napędami pneumatyczno-obciążnikowymi lub pneumatyczno-sprężynowymi, o niesumujących się źródłach siły hamującej. Może współpracować z napędami hamulcowymi pojedynczymi lub zdwojonymi, którymi mogą być dwuosiowe napędy typu SSW i pochodne, lub jednoosiowe napędy typu HOP i pochodne.

Zespół ZSHP może być stosowany w maszynach wyciągowych z dowolnym rodzajem napędu elektrycznego. Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulca pneumatycznego umożliwia:

 • hamowanie manewrowe regulowaną wartością siły hamującej - w wyniku zasilania cylindrów manewrowych sprężonym powietrzem o regulowanej wartości ciśnienia zadawanej położeniem dźwigni sterowniczej hamulca lub programowo w sterowaniu automatycznym – hamowanie zatrzymujące STOP,
 • hamowanie bezpieczeństwa stałą wartością siły hamującej - w wyniku zasilania cylindrów manewrowych napędów hamulcowych ciśnieniem wyprzedzenia pneumatycznego o jednejz dwóch ustalonych wartości,
 • hamowanie bezpieczeństwa stałą wartością siły hamującej, w wyniku upuszczania sprężonego powietrza z cylindrów bezpieczeństwa napędów hamulcowych z zachowaniem jednej z dwóch ustalonych wartości ciśnień resztkowych odpowiadających hamowaniuz odpowiednią wartością ciśnienia wyprzedzenia,
 • wysterowanie pełnej siły hamowania pneumatycznego napędu hamulcowego poprzez zasilanie cylindrów manewrowych pełną wartością ciśnienia zasilania,
 • wysterowanie pełnej siły hamowania obciążnikowego napędu hamulcowego poprzez całkowite upuszczenie powietrza z cylindrów bezpieczeństwa,
 • zasilanie cylindrów bezpieczeństwa napędów hamulcowych powietrzem o ustalonej wartości ciśnienia,
 • wykonanie prób statycznych i dynamicznych pneumatycznego i obciążnikowego źródła siły hamowania bez konieczności ingerencji w układy sterowania pneumatycznegoi elektrycznego,
 • wykonanie testu wszystkich możliwych funkcji hamulca,
 • kontrola sprawności zespołu i hamulca,
 • zadziałanie hamulca pełną siłą po zrealizowaniu zwalniania maszyny napędem (silnikiem) i jej zatrzymaniu,
 • obliczanie wartości i kierunku jazdy aktualnej nadwagi statycznej dla napędów prądu stałego, asynchronicznych pierścieniowych i zasilanych falownikami oraz wybór na jej podstawie wartości ciśnień wyprzedzenia pneumatycznego i resztkowego,
 • wybór siły hamowania bezpieczeństwa na podstawie kierunku jazdy dla napędów jednokońcowych,
 • samoczynną regulację prędkości dojazdu za pomocą hamulca manewrowego dla maszyn nie wyposażonych w samoczynne ograniczenie prędkości na drodze elektrycznej,
 • realizację funkcji „wolnego koła” dla prac związanych z wymianą lin za pomocą wind frykcyjnych lub wciągarek,
 • realizację funkcji „awaryjnego grawitacyjnego przemieszczania naczyń” służącą do ewakuacji ludzi uwięzionych w naczyniach w przypadku awarii napędu maszyny wyciągowejz samoczynnie regulowaną prędkością przemieszczania.

Podstawowe dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie zasilania zespołu pzmax = 1,0 MPa
Minimalne ciśnienie zasilania zespołu pzmin = 0,3 MPa
Maksymalne ciśnienie zasilania cylindra manewrowego pzm = 0,6 MPa
Zakres regulacji ciśnienia w cylindrze manewrowym pm = do 0,6 MPa
Zakres regulacji ciśnienia wyprzedzenia pneumatycznego pw = do 0,6 MPa
Maksymalne ciśnienie zasilania cylindra bezpieczeństwa pzb = 1,0 MPa
Zakres regulacji ciśnienia podtrzymania obciążnika pp = do 1,0 MPa
Zakres regulacji ciśnienia resztkowego pr = 0,04-0,4 MPa
Pojemność robocza cylindrów manewrowych Vm= do 0,08 m3
Pojemność robocza cylindrów bezpieczeństwa Vb= do 0,01 m3
Dokładność oczyszczenia powietrza zasilającego zespół ≤40 μm
Przyłącza doprowadzające i odprowadzające: główne 3/4”
Przyłącza urządzenia do awaryjnego zatrzymania maszyny X1, X2 ½” - 3/4”
Masa szafy pneumatycznej (+HP-M) zespołu ok. 120 kg
Wymiary gabarytowe: szerokość - 800 mm
wysokość - 2000 mm
głębokość 28- 0 mm


Producent:

OPA-ROW Sp. z o.o.

Wdrożenia:

m.in.: KWK Marcel, KWK Piast, KWK Pniówek, KWK Janina, ZG Piekary, KWK Sośnica, KWK Jas-Mos, KWK Staszic, KWK Rydułtowy-Anna, KWK Wujek, ZG Rudna, ZG Sobieski Jaworzno III, KWK Borynia, KWK Wieczorek, ZGH Bolesław, KWK Zofiówka, KWK Bolesław Śmiały, KWK Szczygłowice, ZG Polkowice-Sieroszowice, PBSz Bytom – razem zainstalowano w maszynach wyciągowych ponad 40 zespołów.