Główna Nauka Baza innowacji Obudowa ścianowa, stojaki indywidualne, zasilanie i sterowanie

Obudowa ścianowa, stojaki indywidualne, zasilanie

Obudowa zmechanizowana KHW-14/24-Pp


Obudowa zmechanizowana KHW-14/24-Pp jest czterostojakową, podporową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 10° oraz poprzecznie do ±10°, wysokości 1,5 m do 2,3 m, prowadzonych systemem z podsadzką hydrauliczną, w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 4,5 MPa. Podziałka sekcji wynosi 2,0 m.

Więcej: Obudowa zmechanizowana KHW-14/24-Pp

   

Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp


Obudowa ścianowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp jest dwustojakową, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 35° oraz poprzecznie do ±15°, wysokości 1,6m do 2,6m (w wersji podsadzkowej poziomych i nachylonych podłużnie do 10° oraz poprzecznie do ±10° i wysokości 1,8 m do 2,6m), w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 4,5 MPa. Obudowa KHW-12/28-POz/Pp może być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami.

Więcej: Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp

   

Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz


Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz jest dwustojakową, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 35° oraz poprzecznie do ±15°, wysokości 1,4 m do 2,7 m, w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 4,5 MPa.

Więcej: Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz

   

Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/35-POz


Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/35-POz jest dwustojakową, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 12° oraz poprzecznie do ±12°, wysokości od 1,8 do 3,4 m, w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 5,5 MPa. Obudowa HYDROMEL-16/35-POz może być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami.

Więcej: Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/35-POz

   

Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/34-POz


Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/34-POz jest dwustojakową, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 35° oraz poprzecznie do ±15°, wysokości od 1,71 do 3,47 m, w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 5,5 MPa. Obudowa HYDROMEL-16/34-POz może być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami.

Więcej: Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/34-POz

   

Stojak hydrauliczny HSH-R (z własną pompą wewnętrzną)


Indywidualny stojak hydrauliczny z pompą wewnętrzną jest podstawowym elementem górniczej, indywidualnej obudowy wyrobiska. Może być stosowany zarówno jako bezpośrednia jak i pośrednia podpora stropu, a także rumowiska skalnego, gdy wykonywany jest chodnik ratowniczy. Stojak może być stosowany w rejonach zagrożonych i niezagrożonych wstrząsami górotworu, a także w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów. Stojak zaliczony jest do urządzeń I grupy i kategorii M2 (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. 2005 Nr 263, poz. 2203)).

Więcej: Stojak hydrauliczny HSH-R (z własną pompą wewnętrzną)

   

Rurociągi magistralne KOBed HPT (zasilające i spływowe)


W systemach podziemnej eksploatacji węgla zachodzi konieczność doprowadzenia emulsji do jednego lub kilku wyrobisk ścianowych wyposażonych w obudowy zmechanizowane, znajdujących się w odległości kilku kilometrów od stacji centralnego zasilania. Znaczna odległość powoduje znaczne spadki ciśnienia cieczy w miejscu jej odbioru. Dla zapewnienia wysokiej sprawności dalekich przesyłów opracowano rurociągi magistralne o zwiększonych średnicach i zmniejszonych oporach przepływu.

 

Więcej: Rurociągi magistralne KOBed HPT (zasilające i spływowe)