Główna Nauka

Rurociągi magistralne KOBed HPT (zasilające i spływowe)


W systemach podziemnej eksploatacji węgla zachodzi konieczność doprowadzenia emulsji do jednego lub kilku wyrobisk ścianowych wyposażonych w obudowy zmechanizowane, znajdujących się w odległości kilku kilometrów od stacji centralnego zasilania. Znaczna odległość powoduje znaczne spadki ciśnienia cieczy w miejscu jej odbioru. Dla zapewnienia wysokiej sprawności dalekich przesyłów opracowano rurociągi magistralne o zwiększonych średnicach i zmniejszonych oporach przepływu.

 

Rurociągi magistralne KOBed HPT budowane są z elementów i zespołów modułowych, wyposażonych w końcówki złączne (gwintowane lub linkowe) pozwalające na ich łączenie w dowolne, wymagane lokalną sytuacją konfiguracje. Paleta modułowych elementów i zespołów obejmuje odcinki prostoliniowe, kolanka, trójniki, kolektory rozdzielające, łączniki dwustronne, zawory zwrotne i odcinające, złączki pośrednie oraz zaślepki.

 

Ze względu na bezpieczeństwo i wymaganą niezawodność oraz założone wysokie ciśnienie medium, rurociągi poddano teoretycznej analizie wytrzymałościowej oraz laboratoryjnym badaniom wytrzymałościowym i badaniom szczelności. Badania wytrzymałości prowadzone do zniszczenia potwierdziły wysoki zapas wytrzymałości gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania rurociągów KOBed HPT. W trakcie produkcji badaniom kontrolnym szczelności i wytrzymałości podlegają wszystkie odcinki i zespoły tworzące rurociąg magistralny.

Podstawowe dane techniczne


Zasilające
Spływowe
Nominalne ciśnienie robocze
40 MPa
5MPa
Średnica nominalna
25÷80 mm
32÷100 mm

Medium robocze

 

woda lub trudnopalna ciecz hydrauliczna HFAE i HFAS spełniająca postanowienia Raportu Luksemburskiego (edycja VII, kwiecień 1994 r.)

Rodzaje złączy

Normalne Cylindryczno-stożkowe doszczelnione

 

Cylindryczno-stożkowe

 

Z linką zabezpieczającą

Zalety

  • Szeroki zakres średnic umożliwiający optymalny dobór rurociągu do konkretnego zastosowania.
  • Bardzo niskie opory przepływu pozwalające na daleki przesył medium.
  • Szybki montaż.
  • Szeroki wybór elementów (odcinki proste, kolanka, trójniki, kolektory rozdzielające, zawory zwrotne i odcinające, złączki pośrednie oraz zaślepki) umożliwiający dopasowanie kształtu i przyłączy rurociągu do aktualnych potrzeb.
  • Dobre zabezpieczenie antykorozyjne.

Każdy typ i wielkość rurociągu objęte są certyfikatem bezpieczeństwa "B".

 

Karta katalogowa Producent

pobierz
Zakłady Produkcyjne B-D S.A.