Główna Nauka

Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/34-POz


Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/34-POz jest dwustojakową, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 35° oraz poprzecznie do ±15°, wysokości od 1,71 do 3,47 m, w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 5,5 MPa. Obudowa HYDROMEL-16/34-POz może być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami.

W ścianowym kompleksie zmechanizowanym obudowa HYDROMEL-16/34-POz może współpracować z różnymi przenośnikami ścianowymi oraz z kombajnami ścianowymi o zabiorze od 750 do 850 mm. Na skraju ściany, w okolicach napędów przenośnika, zabudowuje się, o ile to konieczne, sekcje obudowy HYDROMEL-16/34-POz/BSN, wyposażone w stropnice wychylno-wysuwne. Ze względu na organizację pracy w ścianie sekcje obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/34-POz pracują z tzw. „krokiem wstecz”, a sekcje obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/34-POz/BSN „bez kroku wstecz”. Pomiędzy sekcjami liniowymi a skrajnymi zabudowywane mogą być sekcje obudowy HYDROMEL-16/34-POz z obustronnie ruchomymi osłonami bocznymi stropnicy i osłony odzawałowej. W ścianach nachylonych powyżej 12° należy wyposażyć obudowę dodatkowo w urządzenia, przystosowujące ją do pracy w wyrobiskach nachylonych.

Zalety

  • zwartość konstrukcji
  • duży stopień przykrycia stropu
  • szczelność przykrycia stropu
  • przyległe sterowanie hydrauliczne
  • wygodne przejście
  • przystosowanie do pracy w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów
  • wysoka podporność stojaków

 

Podstawowe dane techniczne

Parametr

Wartość

Jednostka

Zakres wysokości obudowy

1,60÷3,47

m

Wysokość transportowa

1,4

m

Zakres pracy w pokładach zagrożonych tąpaniami

1,80÷3,47

m

Zakres pracy w pokładach niezagrożonych tąpaniami

1,71÷3,47

m

Nachylenie podłużne

do 35O

 

Nachylenie poprzeczne

± 15 O

 

Liczba stojaków hydraulicznych w sekcji obudowy

2

-

Podziałka obudowy

1,5

m

Krok sekcji

0,85 (0,75)

m

Ciśnienie zasilania

25÷32

MPa

Podporność stojaka

3,06

MN

Podporność wstępna stojaka (32 MPa / 25MPa)

2,57 / 2,01

MN

Podporność obudowy (dla sekcji HYDROMEL-16/34-POz)

0,67÷0,82

MPa

Podporność obudowy (dla sekcji HYDROMEL-16/34-POz/BSN)

0,56÷0,69

MPa

Podporność wstępna obudowy (32 MPa / 25MPa) (dla sekcji HYDROMEL-16/34-POz)

0,57÷0,69 / 0,45÷0,54

MPa

Podporność wstępna obudowy (32 MPa / 25MPa) (dla sekcji HYDROMEL-16/34-POz/BSN)

0,48÷0,58 / 0,37÷0,45

MPa

Naciski maksymalne na spąg wg metody Jacksona

5,12÷5,43

MPa

Naciski średnie jednostkowe na strop (dla sekcji HYDROMEL-16/34-POz)

0,78÷0,96

MPa

Naciski średnie jednostkowe na strop (dla sekcji HYDROMEL-16/34-POz/BSN)

0,88÷1,08

MPa

Siła przesuwania sekcji obudowy (32 MPa / 25MPa)

0,64 / 0,50

MN

Siła przesuwania przenośnika (32 MPa / 25MPa)

0,39 / 0,31

MN

Czynnik roboczy

trudnopalna ciecz hydrauliczna HFAE lub HFAS spełniająca postanowienia zawarte w VII Raporcie Luksemburskim (edycja VII, kwiecień 1994 r.)

 

Producent Miejsce wdrożenia
Karta katalogowa
HYDROMEL S.A.
Kompania Węglowa S.A., KWK Piast – 108 szt. Pobierz