Główna Nauka

Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/35-POz


Obudowa zmechanizowana HYDROMEL-16/35-POz jest dwustojakową, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 12° oraz poprzecznie do ±12°, wysokości od 1,8 do 3,4 m, w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 5,5 MPa. Obudowa HYDROMEL-16/35-POz może być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami.

W ścianowym kompleksie zmechanizowanym obudowa HYDROMEL-16/35-POz może współpracować z różnymi przenośnikami ścianowymi oraz z kombajnami ścianowymi o zabiorze około 800 mm. Na skraju ściany, w okolicach napędów przenośnika, zabudowuje się, o ile to konieczne, sekcje obudowy HYDROMEL-16/35-POz/BSN, wyposażone w stropnice wychylno-wysuwne. Ze względu na organizację pracy w ścianie sekcje obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/35-POz pracują z tzw. „krokiem wstecz”, a sekcje obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/35-POz/BSN „bez kroku wstecz”.

Zalety

  • zwartość konstrukcji
  • duży stopień przykrycia stropu
  • szczelność przykrycia stropu
  • przyległe sterowanie hydrauliczne
  • wygodne przejście
  • przystosowanie do pracy w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów
  • wysoka podporność stojaków

Podstawowe dane techniczne

Parametr

Wartość

Jednostka

Zakres wysokości obudowy

1,6÷3,5

m

Zakres pracy w pokładach zagrożonych tąpaniami

1,9÷3,4

m

Zakres pracy w pokładach niezagrożonych tąpaniami

1,8÷3,4

m

Nachylenie podłużne ściany

do 12°

 

Nachylenie poprzeczne ściany

± 12°

 

Liczba stojaków hydraulicznych w sekcji obudowy

2

-

Podziałka obudowy

1,5

m

Krok sekcji

0,8

m

Ciśnienie zasilania

25÷32

MPa

Podporność stojaka

3,06

MN

Podporność wstępna stojaka (32 MPa / 25MPa)

maks. 2,57 / 2,01

MN

Podporność obudowy (dla sekcji HYDROMEL-16/35-POz)

0,65÷0,75

MPa

Podporność obudowy (dla sekcji HYDROMEL-16/35-POz/BSN)

0,55÷0,63

MPa

Podporność wstępna obudowy (32 MPa / 25MPa) (dla sekcji HYDROMEL-16/35-POz)

0,55÷0,63 / 0,43÷0,49

MPa

Podporność wstępna obudowy (32 MPa / 25MPa) (dla sekcji HYDROMEL-16/35-POz/BSN)

0,46÷0,53 / 0,36÷0,41

MPa

Naciski średnie jednostkowe na spąg (dla sekcji HYDROMEL-16/35-POz)

1,98÷2,30

MPa

Naciski średnie jednostkowe na spąg (dla sekcji HYDROMEL-16/35-POz/BSN)

1,98÷2,30

MPa

Naciski średnie jednostkowe na strop (dla sekcji HYDROMEL-16/35-POz)

0,75÷0,87

MPa

Naciski średnie jednostkowe na strop (dla sekcji HYDROMEL-16/35-POz/BSN)

0,96÷1,13

MPa

Siła przesuwania sekcji obudowy (32 MPa / 25MPa)

0,64 / 0,50

MN

Siła przesuwania przenośnika (32 MPa / 25MPa)

0,39 / 0,31

MN

Czynnik roboczy

trudnopalna ciecz hydrauliczna HFAE lub HFAS spełniająca postanowienia zawarte w VII Raporcie Luksemburskim (edycja VII, kwiecień 1994 r.)

 

Producent
Miejsce wdrożenia
Karta katalogowa
HYDROMEL S.A.
Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK Wieczorek – 147 szt. pobierz