Główna Nauka

Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz


Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz jest dwustojakową, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 35° oraz poprzecznie do ±15°, wysokości 1,4 m do 2,7 m, w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 4,5 MPa.

Obudowa KHW-12/28-POz może być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami. W ścianowym kompleksie zmechanizowanym obudowa KHW-12/28-POz może współpracować z przenośnikami ścianowymi o szerokości rynny około 850 mm oraz z kombajnami ścianowymi o zabiorze około 800 mm. Na skraju ściany w okolicach napędów przenośnika zabudowuje się, o ile to konieczne sekcje skrajne obudowy KHW-12/28-POz/BSN, wyposażone w zespół stropnic wychylno-wysuwnych. Ze względu na organizację pracy w ścianie sekcje liniowe obudowy KHW-12/28-POz pracują z tzw. „krokiem wstecz”, a sekcje skrajne KHW-12/28-POz/BSN „bez kroku wstecz”. Komplet ścianowy obudowy stosowany w ścianach nachylonych powyżej 12° należy wyposażyć dodatkowo w urządzenia, przystosowujące obudowę do pracy w wyrobiskach nachylonych.

Zalety

  • zwartość konstrukcji
  • duży stopień przykrycia stropu
  • szczelność przykrycia stropu
  • przyległe sterowanie hydrauliczne
  • wygodne przejście
  • przystosowanie do pracy w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów
  • wysoka podporność stojaków

Podstawowe dane techniczne

Parametr

Wartość

Jednostka

Zakres wysokości obudowy

1,2÷2,8

m

Zakres pracy w pokładach zagrożonych tąpaniami

1,5÷2,7

m

Zakres pracy w pokładach niezagrożonych tąpaniami

1,4÷2,7

m

Nachylenie podłużne

do 35O

 

Nachylenie poprzeczne

± 15 O

 

Liczba stojaków hydraulicznych w sekcji obudowy

2

-

Podporność stojaka

2,73

MN

Podporność wstępna stojaka (30 MPa / 25MPa)

2,41/ 2,01

MN

Podporność obudowy

3,38÷5,14

MN

Podporność wstępna  obudowy (30 MPa / 25MPa)

2,99÷4,55 / 2,49÷3,79

MN

Naciski średnie jednostkowe na spąg przy obciążeniu roboczym

1,48÷2,25

MPa

Naciski średnie jednostkowe na strop przy obciążeniu roboczym

0,65÷0,98

MPa

Siła przesuwania sekcji obudowy (30 MPa / 25MPa)

0,60 / 0,50

MN

Siła przesuwania przenośnika (30 MPa / 25MPa)

0,37 / 0,31

MN

Ciśnienie zasilania

25÷30

MPa

Czynnik roboczy

Trudnopalna ciecz hydrauliczna HFAE lub HFAS spełniająca postanowienia zawarte w VII Raporcie Luksemburskim (edycja VII, kwiecień 1994 r.)

 

Producent
Miejsce wdrożenia
Karta katalogowa
Katowicki Holding Węglowy S.A.
Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK Murcki-Staszic, Ruch Boże Dary – 238 szt.
Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK Wujek, Ruch Śląsk – 157 szt.
pobierz