Główna Nauka

Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp


Obudowa ścianowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp jest dwustojakową, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 35° oraz poprzecznie do ±15°, wysokości 1,6m do 2,6m (w wersji podsadzkowej poziomych i nachylonych podłużnie do 10° oraz poprzecznie do ±10° i wysokości 1,8 m do 2,6m), w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 4,5 MPa. Obudowa KHW-12/28-POz/Pp może być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami.

W ścianowym kompleksie zmechanizowanym obudowa KHW-12/28-POz/Pp może współpracować z przenośnikami ścianowymi o szerokości rynny około 850 mm oraz z kombajnami ścianowymi o zabiorze około 800 mm. Na skraju ściany w okolicach napędów przenośnika zabudowuje się, o ile to konieczne sekcje skrajne obudowy KHW-12/28-POz/Pp/BSN, wyposażone w zespół stropnic wychylno-wysuwnych. Ze względu na organizację pracy w ścianie sekcje liniowe obudowy KHW-12/28-POz/Pp pracują z tzw. „krokiem wstecz”, a sekcje skrajne KHW-12/28-POz/Pp/BSN „bez kroku wstecz”. Komplet ścianowy obudowy stosowany w ścianach nachylonych powyżej 12° należy wyposażyć dodatkowo w urządzenia, przystosowujące obudowę do pracy w wyrobiskach nachylonych.

Zalety

  • zwartość konstrukcji
  • duży stopień przykrycia stropu
  • szczelność przykrycia stropu
  • przyległe sterowanie hydrauliczne
  • wygodne przejście
  • przystosowanie do pracy w ścianach zawałowych i podsadzkowych
  • przystosowanie do pracy w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów
  • wysoka podporność stojaków

Podstawowe dane techniczne

Parametr

Wartość

Jednostka

Zakres wysokości obudowy dla ścian z zawałem stropu

1,3÷2,7

m

Zakres wysokości obudowy dla ścian z podsadzką hydrauliczną

1,5÷2,7

m

Zakres pracy w pokładach zagrożonych tąpaniami w ścianach z zawałem stropu

1,6÷2,6

m

Zakres pracy w pokładach niezagrożonych tąpaniami w ścianach z zawałem stropu

1,5÷2,6

m

Zakres pracy w pokładach zagrożonych tąpaniami w ścianach z podsadzką hydrauliczną

1,8÷2,6

m

Zakres pracy w pokładach niezagrożonych tąpaniami w ścianach z podsadzką hydrauliczną

1,8÷2,6

m

Nachylenie podłużne ściany z zawałem stropu

do 35O

 

Nachylenie poprzeczne ściany z zawałem stropu

± 15 O

 

Nachylenie podłużne ściany z podsadzką hydrauliczną

do 10O

 

Nachylenie poprzeczne ściany z podsadzką hydrauliczną

± 10 O

 

Podziałka sekcji w ścianach z zawałem stropu

1,5

m

Podziałka sekcji w ścianach z podsadzką hydrauliczną

1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0

m

Liczba stojaków hydraulicznych w sekcji obudowy w ścianach z zawałem stropu

2

-

Liczba stojaków hydraulicznych w sekcji obudowy w ścianach z podsadzką hydrauliczną

3

-

Podporność stojaków przednich dla ścian z zawałem stropu

2 x 2,34

MN

Podporność stojaków przednich dla ścian z podsadzką hydrauliczną

2 x 2,16

MN

Podporność stojaka tylnego

1,11

MN

Podporność wstępna stojaków przednich w ścianach z zawałem stropu

2 x 1,42 ÷ 2 x 1,85

MN

Podporność wstępna stojaków przednich w ścianach z podsadzką hydrauliczną

2 x 1,23÷ 2 x 1,72

MN


Podporność wstępna stojaka tylnego w ścianach z podsadzką hydrauliczną

0,69 ÷ 0,97

MN

Siła przesuwania sekcji obudowy w ścianach z zawałem stropu

0,33 ÷ 0,43

MN

Siła przesuwania sekcji obudowy w ścianach z podsadzką hydrauliczną

0,28 ÷ 0,41

MN

Siła przesuwania przenośnika w ścianach z zawałem stropu

0,15 ÷ 0,19

MN

Siła przesuwania przenośnika w ścianach z podsadzką hydrauliczną

0,13 ÷ 0,18

MN

Ciśnienie zasilania w ścianach z zawałem stropu

23 ÷ 30

MPa

Ciśnienie zasilania w ścianach z podsadzką hydrauliczną

20 ÷ 28

MPa

Czynnik roboczy

Trudnopalna ciecz hydrauliczna HFAE lub HFAS spełniająca postanowienia zawarte w VII Raporcie Luksemburskim (edycja VII, kwiecień 1994 r.)

 

Producent
Miejsce wdrożenia
Karta katalogowa
Katowicki Holding Węglowy S.A.
Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK Wieczorek – 155 szt. pobierz