Główna Nauka

Obudowa zmechanizowana KHW-14/24-Pp


Obudowa zmechanizowana KHW-14/24-Pp jest czterostojakową, podporową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 10° oraz poprzecznie do ±10°, wysokości 1,5 m do 2,3 m, prowadzonych systemem z podsadzką hydrauliczną, w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 4,5 MPa. Podziałka sekcji wynosi 2,0 m.

Obudowa KHW-14/24-Pp może być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami. Obudowa współpracuje z podwieszoną na stropnicy tylnej szkieletową tamą podsadzkową Pomiędzy sekcjami budowana jest obudowa drewniana, która stanowi zabezpieczenie przestrzeni podsadzanej i wraz z tamą szkieletową jest bazą do rozpinania płótna podsadzkowego.
W ścianowym kompleksie zmechanizowanym obudowa KHW-14/24-Pp może współpracować z przenośnikami ścianowymi o szerokości rynny około 750 mm oraz z kombajnami ścianowymi o zabiorze około 800 mm. Na skraju ściany w okolicach napędów przenośnika zabudowuje się, o ile to konieczne sekcje skrajne obudowy KHW-14/24-Pp/BSN, wyposażone w zespół stropnic wychylno-wysuwnych. Ze względu na organizację pracy w ścianie sekcje liniowe obudowy KHW-14/24-Pp pracują z tzw. „krokiem wstecz” a sekcje skrajne KHW-14/24-Pp/BSN „bez kroku wstecz”. Komplet ścianowy obudowy można wyposażyć dodatkowo w urządzenia, przystosowujące obudowę do pracy w wyrobiskach nachylonych.

Zalety

  • zwartość konstrukcji
  • duży stopień przykrycia stropu
  • szczelność przykrycia stropu
  • przyległe sterowanie hydrauliczne
  • wygodne przejście
  • przystosowanie do pracy w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów

Podstawowe dane techniczne

Parametr

Wartość

Jednostka

Zakres wysokości obudowy

1,3÷2,4

m

Zakres pracy

1,5÷2,3

m

Podziałka sekcji

2

m

Nachylenie podłużne

do 10O

 

Nachylenie poprzeczne

± 10 O

 

Liczba stojaków hydraulicznych w sekcji obudowy

4

-

Podporność stojaka

4 x 1,67

MN

Podporność wstępna stojaka (30 MPa / 25MPa)

4 x 1,47 / 4 x 1,23

MN

Podporność obudowy

5,37÷6,14

MN

Podporność wstępna obudowy (30 MPa / 25MPa)

4,73÷5,46 / 3,94÷4,55

MN

Naciski średnie jednostkowe na spąg przy obciążeniu roboczym

1,87÷2,11

MPa

Naciski średnie jednostkowe na strop przy obciążeniu roboczym

0,63÷0,71

MPa

Siła przesuwania sekcji obudowy (30 MPa / 25MPa)

0,43 / 0,36

MN

Siła przesuwania przenośnika (30 MPa / 25MPa)

0,19 / 0,16

MN

Ciśnienie zasilania

25÷30

MPa

Czynnik roboczy

Trudnopalna ciecz hydrauliczna HFAE lub HFAS spełniająca postanowienia VII Raportu Luksemburskiego (edycja VII, kwiecień 1994 r.)

 

Producent Miejsce wdrożenia
Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK Wujek, Ruch Wujek – 107 szt.
Nagrody Karta katalogowa
Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2009 pobierz