Główna Nauka Baza innowacji Systemy zraszania, odpylania i przewietrzania

Systemy zraszania, odpylania i przewietrzania

Lutnia wirowa VV-700

image
Lutnia wirowa jest przeznaczona do właściwego nadmuchu i sterowania strumieniem powietrza wtłaczanego lutniociągiem o średnicy 800 mm do czoła wyrobiska korytarzowego (chodnikowego) drążonego kombajnem chodnikowym i przewietrzanego systemem wentylacji kombinowanej z zastosowaniem urządzenia odpylającego instalowanego w krótkim lutniociągu ssącym.

Więcej: Lutnia wirowa VV-700

   

Urządzenie odpylające DCU-600C

image
Urządzenie odpylające DCU-600C jest przeznaczone do oczyszczania metodą mokrą powietrza zapylonego, powstającego w procesach urabiania oraz przeróbki mechanicznej kopalin. Stanowi ono urządzenie Grupy I, Kategorii M2 i jest przystosowane do stosowania w podziemnych zakładach górniczych niemetanowych i metanowych. Służy głównie do eliminacji zagrożenia pyłowego w wyrobisku korytarzowym drążonym kombajnem chodnikowym.

Więcej: Urządzenie odpylające DCU-600C

   

Urządzenie odpylające LDCU-630

image
Odpylacz labiryntowy LDCU-630, jest urządzeniem o wysokiej skuteczności odpylania frakcji respirabilnych (wdychanych), przeznaczonym do oczyszczania metodą mokrą powietrza zapylonego powstającego w procesach produkcyjnych szczególnie w przemyśle hutniczym, odlewniczym i wydobywczym.

Więcej: Urządzenie odpylające LDCU-630

   

Powietrzno-wodna instalacja zraszająca dla kombajnów ścianowych

image
Powietrzno-wodna instalacja zraszająca jest nowym narzędziem do ograniczania zapylenia i zapobiegania powstawaniu zapłonu metanu w warunkach eksploatacji ścianowej. Jest to instalacja niskociśnieniowa, której istotą rozwiązania jest wytworzenie aerozolu powietrzno-wodnego wokół organów urabiających i odizolowanie w ten sposób strefy urabiania od reszty przestrzeni w ścianie. Aerozol powietrzno-wodny wytwarzany jest poprzez wyrzucenie z dysz mieszaniny wody i sprężonego powietrza.

Więcej: Powietrzno-wodna instalacja zraszająca dla kombajnów ścianowych

   

Powietrzno-wodna instalacja zraszająca dla kombajnów chodnikowych

image
Powietrzno-wodna instalacja zraszająca jest nowym narzędziem do ograniczania zapylenia i zapobiegania powstawaniu zapłonu metanu przy drążeniu wyrobisk korytarzowych kombajnami chodnikowymi. Jest to instalacja niskociśnieniowa, której istotą rozwiązania jest wytworzenie aerozolu powietrzno-wodnego wokół organu urabiającego i odizolowanie w ten sposób strefy urabiania od reszty przestrzeni. Aerozol powietrzno-wodny wytwarzany jest poprzez wyrzucenie z dysz mieszaniny: wody i sprężonego powietrza.

Więcej: Powietrzno-wodna instalacja zraszająca dla kombajnów chodnikowych