Główna Nauka

Powietrzno-wodna instalacja zraszająca dla kombajnów chodnikowych

image
Powietrzno-wodna instalacja zraszająca jest nowym narzędziem do ograniczania zapylenia i zapobiegania powstawaniu zapłonu metanu przy drążeniu wyrobisk korytarzowych kombajnami chodnikowymi. Jest to instalacja niskociśnieniowa, której istotą rozwiązania jest wytworzenie aerozolu powietrzno-wodnego wokół organu urabiającego i odizolowanie w ten sposób strefy urabiania od reszty przestrzeni. Aerozol powietrzno-wodny wytwarzany jest poprzez wyrzucenie z dysz mieszaniny: wody i sprężonego powietrza.

Zalety

  • Bezpieczna praca w warunkach zagrożenia zapłonem metanu.
  • Znaczne ograniczenie zapylenia w ścianie.
  • Niskie zużycie wody zraszającej 20÷30 l/min.
  • Duże średnice otworów wylotowych dysz (2÷3 mm).
  • Duża odporność dysz na zanieczyszczenia.

Podstawowe dane techniczne

Typ dysz
powietrzno-wodne
Medium zasilające
woda + sprężone powietrze
Liczba dysz na wysięgniku

~ 24 sztuki ( zależnie od typu kombajnu)

Ciśnienie zredukowane wody
5-6 bar
Ciśnienie zredukowane powietrza
5-6 bar
Wydatek wody zraszającej
ok. 1 l/min (na 1 dyszę)
Wydatek powietrza
50-150 l/min (na 1 dyszę)
Całkowite zużycie wody zraszającej na kombajn
20-30 l/min
Całkowite zużycie sprężonego powietrza
2-4 m3/minKarta katalogowa
Nagrody
pobierz

  • Nagroda II Stopnia w XXV Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy (grudzień 2007 r.)
  • Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008 (październik 2008 r.)
  • Dyplomy i statuetki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za otrzymanie złotych medali podczas Światowych Targów Wynalazczości (marzec 2009 r.)
  • Brązowe medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009 (październik 2009 r.)