Główna Nauka

Powietrzno-wodna instalacja zraszająca dla kombajnów ścianowych

image
Powietrzno-wodna instalacja zraszająca jest nowym narzędziem do ograniczania zapylenia i zapobiegania powstawaniu zapłonu metanu w warunkach eksploatacji ścianowej. Jest to instalacja niskociśnieniowa, której istotą rozwiązania jest wytworzenie aerozolu powietrzno-wodnego wokół organów urabiających i odizolowanie w ten sposób strefy urabiania od reszty przestrzeni w ścianie. Aerozol powietrzno-wodny wytwarzany jest poprzez wyrzucenie z dysz mieszaniny wody i sprężonego powietrza.

Zalety

  • Bezpieczna praca w warunkach zagrożenia zapłonem metanu.
  • Znaczne ograniczenie zapylenia w ścianie.
  • Niskie zużycie wody zraszającej  70÷100 l/min.
  • Niskie ciśnienia zasilania (3-15 bar).
  • Duże średnice otworów wylotowych dysz (2÷3 mm).
  • Duża odporność dysz na zanieczyszczenia.

Podstawowe dane techniczne

Typ dysz
powietrzno-wodne
Medium zasilające
woda + sprężone powietrze
Liczba dysz na ramieniu
~10 szt. (w zależności od typu kombajnu)
Ciśnienie zredukowane wody
3-15 bar (w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego
Ciśnienie zredukowane powietrza
3-6 bar
Wydatek wody zraszającej
ok. 1 l/min (na 1 dyszę)
Wydatek powietrza
ok. 50-150 l/min. (na 1 dyszę)
Całkowite zużycie wody zraszającej na kombajn
70-100 l/min.
Całkowite zużycie sprężonego powietrza
3-5 m3/min.Karta katalogowa
Nagrody
pobierz
  • Nagroda II Stopnia w XXV Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy (grudzień 2007 r.)
  • Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008 (październik 2008 r.)
  • Dyplomy i statuetki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za otrzymanie złotych medali podczas Światowych Targów Wynalazczości (marzec 2009 r.)
  • Brązowe medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009 (październik 2009 r.)