Główna Nauka Baza innowacji Urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze

Zasilany hydraulicznie rozrusznik


Zasilany hydraulicznie rozrusznik (w którym cieczą wykorzystywaną jako nośnik energii jest olej mineralny) przeznaczony jest do maszyn z silnikami wysokoprężnymi, wykorzystywanymi do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Więcej: Zasilany hydraulicznie rozrusznik

   

Wysokociśnieniowy filtr rewersyjny


Wysokociśnieniowy filtr rewersyjny typu WFR przeznaczony jest do ciągłej pracy w różnych gałęziach przemysłu, w których wymagany jest odpowiedni stopień czystości medium. Jego budowa zapewnia możliwość zastosowania go w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazu i/lub pyłu palnego w tym również w podziemiach kopalń węgla, rud, soli i innych minerałów użytkowych, w pomieszczeniach ze stopniem "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klas "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, gdzie należy zapewnić wysoką jakość (czystość) medium hydraulicznego.

Więcej: Wysokociśnieniowy filtr rewersyjny

   

Filtr samoczyszczący FS-60


Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń przeznaczony jest do ciągłej i bezobsługowej pracy w różnych gałęziach przemysłu, w których wymagany jest odpowiedni stopień czystości wody. Może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazu i/lub pyłu palnego w tym również w podziemiach kopalń węgla, rud, soli i innych minerałów użytkowych, w pomieszczeniach ze stopniem "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klas "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Więcej: Filtr samoczyszczący FS-60

   

Elektryczny wciągnik łańcuchowy EWŁ-3/6A

image
Wciągnik łańcuchowy z napędem elektrycznym EWŁ-3/6A przeznaczony jest do eksploatacji w podziemnych wyrobiskach górniczych, zagrożonych wybuchem pyłu i/lub metanu. Zwiększenie parametrów wydajnościowych, zmiana systemu sterowania spowodowała zwiększenie sprawności urządzenia w porównaniu z dotychczas produkowanymi wciągnikami.
Składa się z czterech głównych zespołów: przekładni obiegowej, zespołu nośnego, sterownika, wyposażenia elektrycznego.

Więcej: Elektryczny wciągnik łańcuchowy EWŁ-3/6A

   

Sygnalizator optyczno-akustyczny typu SAO-01

image
Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SAO-01 jest przeznaczony do stosowania podczas transportu kolejkami spągowymi i podwieszanymi do ręcznego transportu drogami przewozowymi oraz jako sygnalizacja świetlna ostrzegawcza o prowadzonych robotach na głównych drogach przewozowych.

Więcej: Sygnalizator optyczno-akustyczny typu SAO-01