Główna Nauka

Wysokociśnieniowy filtr rewersyjny


Wysokociśnieniowy filtr rewersyjny typu WFR przeznaczony jest do ciągłej pracy w różnych gałęziach przemysłu, w których wymagany jest odpowiedni stopień czystości medium. Jego budowa zapewnia możliwość zastosowania go w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazu i/lub pyłu palnego w tym również w podziemiach kopalń węgla, rud, soli i innych minerałów użytkowych, w pomieszczeniach ze stopniem "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klas "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, gdzie należy zapewnić wysoką jakość (czystość) medium hydraulicznego.

Działanie filtra polega na ciągłej filtracji przepływającej przez niego cieczy roboczej i okresowym oczyszczaniu strumieniem wstecznym wkładów filtrujących. Funkcje czyszczące uruchamiane są po osiągnięciu założonej różnicy ciśnień na „wlocie” i „wylocie” filtra.

Zalety

  • Zwarta budowa.
  • Możliwość sterowania zdalnego i bezpośredniego.
  • Możliwość zabudowy króćców różnej budowy i rozmiarów.

Podstawowe dane techniczne

Medium

woda, emulsja olejowo-wodna

Ciśnienie robocze (zależnie od wykonania)

35 MPa
42 MPa

Przepływ nominalny (zależnie od wykonania)

250 dm3/min
600 dm3/min

Typ wkładu filtrującego

wkład szczelinowy

Dokładność filtracji

50 μm (100 μm; 200 μm)

Materiał korpusu i wkładów filtrujących

stal nierdzewna (kwasoodporna)

Sterowanie

ręczne, hydrauliczne

Typ przyłączy

szybkozłącza, Stecko, calowe, metryczne

 

Producent


Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa "ELEKTRON" spółka cywilna