Główna Nauka

Zasilany hydraulicznie rozrusznik


Zasilany hydraulicznie rozrusznik (w którym cieczą wykorzystywaną jako nośnik energii jest olej mineralny) przeznaczony jest do maszyn z silnikami wysokoprężnymi, wykorzystywanymi do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Konstrukcja rozrusznika przewiduje wykorzystanie zębatego silnika hydraulicznego. Moment obrotowy przekazywany jest z silnika poprzez sprzęgło i wałek do zespołu zębnika, osadzonego na wałku w sposób umożliwiający mu ruchy posuwiste, w celu zazębienia się z wieńcem zębatym koła zamachowego silnika spalinowego. Ruch zespołu zębnika realizowany jest poprzez ramię połączone z blokiem sterowania. Zespół ten stanowi jednocześnie układ zabezpieczający zębnik przed uszkodzeniem, zapewniając tzw. „miękki rozruch”.

Zalety

  • Zwarta obudowa.
  • Możliwość zastosowania zębatych silników hydraulicznych o chłonnościach od 8 do 22,5 cm3.
  • Wolny obrót wału silnika hydraulicznego podczas wysuwu zębnika zwiększający trwałość jego zębów.
  • Zastosowanie sprzęgła jednokierunkowego, wydłużającego żywotność układu rozruchowego.

Podstawowe dane techniczne

Maksymalne ciśnienie zasilania

21 MPa

Geometryczna objętość robocza silnika hydraulicznego

21,1 cm3

Maksymalna prędkość obrotowa

3000 min-1

Moment obrotowy (ciśnienie zasilania 21MPa)

67 Nm

Moment obrotowy (ciśnienie zasilania 16MPa)

46 Nm

Kierunek obrotów

lewy

Skok zębnika

20 mm

Zalecana dokładność filtracji

25 µm

Medium zasilania

HLP68 lub HLP46

Masa

12.9 kg

Wymiary gabarytowe

349x115x156 mm

 

Producent


Hellfeier Spółka z o.o.