Główna Nauka Seminaria

Seminaria

Harmonogram seminariów naukowych na I kwartał 2017 r.:

11.01.2017 r.

SEMINARIUM

„Młody naukowiec”

1. System pomiaru koncentracji operatora maszyny i urządzeń.

Referuje: mgr inż. Jerzy Jagoda

2. Redukcja toksycznych składników w spalinach silników wysokoprężnych z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych.

Referuje: mgr inż. Krzysztof Lesiak

25.01.2017 r.

SEMINARIUM

„Młody naukowiec”

1. Nowoczesne systemy żywienia zwierząt domowych z wykorzystaniem inteligentnych układów automatyki i informatyki.

Referuje: dr inż. Joanna Rogala-Rojek

2. Opracowanie numerycznego modelu materiałów termoplastycznych stosowanych w drukarce 3D.

Referuje: mgr inż. Kamil Szewerda

09.02.2017 r.

SEMINARIUM

„Młody naukowiec”


Opracowanie metod rozwoju obsługi programowej wyświetlaczy OLED w sterownikach.

Referuje: mgr inż. Marcin Jura

16.02.2017 r.

SEMINARIUM

„Młody naukowiec”

Identyfikacja zapylenia generowanego podczas transportu biomasy w elektrociepłowniach pod kątem doboru charakterystyk eksploatacyjnych instalacji zraszających.

Referuje: dr inż. Dominik Bałaga

02.03.2017 r.

SEMINARIUM

„Młody naukowiec”

1. Optymalizacja pracy elektrycznego akumulatorowego układu napędowego małej mocy przeznaczonego do ciągników podwieszonych.

Referuje: dr inż. Rafał Konsek

2. Projektowanie wysokosprawnych wentylatorów lutniowych.

Referuje: mgr inż. Patryk Holona

16.03.2017 r.

SEMINARIUM

„Młody naukowiec”

1. Kompensacja mocy biernej w aspekcie odnawialnych źródeł energii.

Referuje: mgr inż. Bartosz Polnik

2.  Metoda analizy przepływu ciepła do zastosowania w badaniach modelowych urządzeń i maszyn pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Referuje: mgr inż. Jakub Grabowski

30.03.2017 r.

SEMINARIUM

DOKTORANCKIE


SEMINARIUM

„Młody naukowiec”

1.  Metoda parametryzacji i doboru algorytmów sterowania przenośników zgrzebłowych.

Referuje:  mgr inż. Kamil Szewerda
Promotor: prof. dr hab.inż. Jerzy Świder

 

2. Wirtualne prototypowanie dysz zraszających wykorzystującej technologię druku 3D.

Referuje: mgr inż. Michał Siegmund

Informacje organizacyjne:

1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.

2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut / za wyjątkiem referatów zamawianych/.

3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeb użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.


UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG

proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium

w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 687