Główna Nauka Seminaria

Seminaria

Harmonogram seminariów naukowych na II kwartał 2017 r.:

06.04.2017 r.

SEMINARIUM

DOKTORANCKIE

1. Badania i analiza pracy układu zasilająco-sterującego górniczej lokomotywy.

Referuje: mgr inż. Bartosz Polnik

Promotor: prof.dr hab.inż. Bogdan Miedziński

20.04.2017 r.

SEMINARIUM

„Młody naukowiec”

1.  Analiza stanu wiedzy oraz koncepcja układu dolotowego i wylotowego w silnikach spalinowych stosowanych w podziemiach kopalń węgla kamiennego.

Referuje:  mgr inż. Krzysztof Lesiak

Informacje organizacyjne:

1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.

2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut / za wyjątkiem referatów zamawianych/.

3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeb użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.


UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG

proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium

w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 687