Główna Oferta

iCON

iCON - Programu doboru parametrów technologicznych przenośnika ścianowego i podścianowego


Opracowany w ITG KOMAG komputerowy program doboru parametrów przenośnika zgrzebłowego umożliwia określenie wybranych wielkości charakteryzujących parametry przenośników zgrzebłowych ścianowych, podścianowych i chodnikowych.

Program iCON obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i doborem przenośników zgrzebłowych, m.in:

 • obliczenia projektowe ścianowego przenośnika zgrzebłowego,
 • obliczenia niezbędnej mocy napędów i wprowadzenie współczynnika bezpieczeństwa cięgna dla określonego przenośnika w danych warunkach pracy,
 • obliczenia projektowe podścianowego przenośnika zgrzebłowego,
 • obliczenia niezbędnej mocy przenośnika podścianowego i sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa cięgna dla określonego przenośnika w danych warunkach pracy,
 • obliczenia maksymalnych długości przenośników ścianowych ze względu na zainstalowaną moc,
 • obliczenia maksymalnej dopuszczalnej mocy napędów dla określonego rodzaju i wielkości cięgna,
 • obliczenia sił zabezpieczających przenośnik zgrzebłowy ścianowy przed przesunięciem wzdłużnym,
 • obliczenia sił zabezpieczających przenośnik zgrzebłowy ścianowy przed poderwaniem napędu zwrotnego przenośnika,
 • obliczenia sił zabezpieczających przenośnik zgrzebłowy podścianowy przed przesunięciem wzdłużnym,
 • obliczenia sił zabezpieczających przenośnik zgrzebłowy podścianowy przed poderwaniem napędu zwrotnego przenośnika,
 • obliczenia mocy dla przenośników zgrzebłowych chodnikowych, zastępujących przenośniki taśmowe (przy nadmiernym nachyleniu podłużnym).

Mając na uwadze wspomaganie użytkownika programu na każdym etapie pracy, w programie umieszczono szereg tabel, list wyboru oraz wykresów i nomogramów.

Oprogramowanie umożliwia także wygenerowanie, w jednym z wybranych formatów, raportu z przeprowadzonych obliczeń.

Rys. 1. Okno programu – wprowadzanie wartości współczynników

Rys. 2. Okno programu – prezentacja wyników obliczeń

Rys. 3. Plik raportu sporządzony z wykorzystaniem oprogramowania doboru przenośników

Rys. 4. Okno programu – obliczenia maksymalnej długości przenośnika zgrzebłowego ścianowego

Rys. 5. Okno programu – obliczenia sił zabezpieczających przenośnik zgrzebłowy podścianowy

Rys. 6. Fragment okna programu – tabela prędkości łańcuchowych

Rys. 7. Okno programu - nomogram do określenia współczynników Ψ2g i Ψ2d

Rys. 8. Okno programu – nomogram do określenia współczynników Ψ4g i Ψ4d