Główna Oferta Systemy mechatroniczne

Systemy mechatroniczne

Oferujemy

  • projektowanie i integracja układów automatyki monitoringu, sensoryki przemysłowej opartych o różne platformy sprzętowe,
  • projektowanie i wykonawstwo układów mechtronicznych,
  • modelowanie i symulacja układów mechatronicznych,
  • projektowanie systemów wizualizacji procesów technologicznych w zróżnicowanych środowiskach,
  • opracowywanie aplikacji klienckich i serwerowych,
  • tworzenie aplikacji, stron i serwisów internetowych,
  • projektowanie i wdrażanie mikroprocesorowych systemów elektronicznych,
  • wibrodiagnostyka maszyn i urządzeń.

Nasze produkty

iRIS

System identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych oraz transportu WIĘCEJ

Gearbox

Oprogramowanie wspomagające wykonywanie obliczeń geometrycznych i wytrzymałościowych przekładni. WIĘCEJ

System monitoringu konstrukcji wielkopowierzchniowych

System monitoringu elementów konstrukcji wielkopowierzchniowych zaprojektowany został przez specjalistów z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania obiektów technicznych i budynków.   WIĘCEJ

KOGASTER

KOGASTER jest nowoczesnym systemem sterowania przeznaczonym do zastosowania w górniczych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Został opracowany przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG – wiodący instytut w technice górniczej. KOGASTER posiada zalety układów z obwodami iskrobezpiecznymi oraz umożliwia połączenie z elementami sterowania energetycznego zabudowanymi w skrzyniach ognioszczelnych. WIĘCEJ

KOGASTER SSWO System sterowania węzłem osadzarkowym

KOGASTER SSWO to innowacyjny system sterowania węzłem osadzarkowym, który obejmuje sterowanie osadzarkami, przenośnikami kubełkowymi odprowadzającymi materiały z osadzarki, jak również urządzenia doprowadzające nadawę. WIĘCEJ

iCON - Programu doboru parametrów technologicznych przenośnika ścianowego i podścianowego

Opracowany w ITG KOMAG komputerowy program doboru parametrów przenośnika zgrzebłowego umożliwia określenie wybranych wielkości charakteryzujących parametry przenośników zgrzebłowych ścianowych, podścianowych i chodnikowych. WIĘCEJ

 

Zapraszamy na stronę Zakładu Systemów Mechatronicznych