Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Modelowanie komputerowe

 

 

W dziedzinie modelowania komputerowego KOMAG oferuje:
 • statyczne obliczenia z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES), z uwzględnieniem liniowych i nieliniowych modeli materiałów,
 • optymalizacja kształtu przestrzennych modeli obliczeniowych (optymalizacja topograficzna),
 • numeryczne obliczenia termiczne,
 • numeryczne obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych,
 • obliczenia zjawisk dynamicznych z uwzględnieniem nieliniowości materiałowych i geometrycznych (efekty kontaktowe) – obciążenia udarowe, symulacje zderzeń,
 • analizy typu MBS (ang. Multibody System), pozwalające ocenić kinematykę i dynamikę układów wieloczłonowych oraz definiowanie warunków brzegowych dla MES,
 • weryfikacja i walidacja modeli obliczeniowych,
 • tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych wspomagających prace inżynierskie,
 • realizacja obliczeń numerycznych na potrzeby wizualizacji wypadków, uszkodzeń środków technicznych,
 • numeryczne obliczenia przepływów cieczy i gazów przy użyciu metody CFD (ang. Computational Fluid Dynamics), w tym analizy wielofazowe.

image

Obliczenia wytrzymałościowe złożonych układów mechanicznych – mapa przemieszczeń kadłuba ramienia kombajnu ścianowego

image

Symulacja obciążenia udarowego konstrukcji chroniącej operatora

image

Obliczenia numeryczne przy użyciu metody CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) – tworzenie aerozolu w dyszy powietrzno wodnej

image

Obliczenia numeryczne przy użyciu metody CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) – rozkład stężenia objętościowego w mieszalniku

 

image

Tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych wspomagających prace inżynierskie

 

image

Obliczenia dynamiczne przy użyciu metody elementów skończonych – analiza wpływu awaryjnego hamowania na operatora kolejki spągowej

 

Prace realizowane przez KOMAG w dziedzinie modelowania komputerowego:
 • System Interaktywnych Instrukcji Obsługi INSTO obejmujący aplikacje o zróżnicowanej funkcjonalności
 • Aplikacje szkoleniowe z zastosowaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality)
 • Interaktywne gry szkoleniowe (ang. serious games)
 • Symulacje czynności transportu oraz montażu i demontażu maszyn
 • Symulacje działania złożonych systemów technicznych
 • Wizualizacja wypadków obejmujące ich rekonstrukcję oraz profilaktykę
 • Identyfikacja przyczyn i przebiegu wypadków
 • Analizy ergonomiczne systemów antropotechnicznych obejmujące m.in. badanie zasięgów kończyn, pól widzenia
 • Wczesna identyfikacja zagrożeń technicznych i zdrowotnych, występujących podczas eksploatacji systemów mechanicznych (z zastosowaniem modelowania komputerowego oraz motion capture).

image

Aplikacja szkoleniowa z zastosowaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości

image

Interaktywna Instrukcja Obsługi INSTO

image

 

image

Wizualizacja wypadku

image

 

 

image

Analiza ergonomiczna systemu antropotechnicznego

imageimage

image

image

image

Interaktywna gra szkoleniowa w postaci interaktywnego DVD

image
Interaktywna gra szkoleniowa w postaci wirtualnego trenażera obsługiwanego pilotem