Główna Oferta Modelowanie i ergonomia Ekspertyzy powypadkowe
  • ekspertyzy_baner1.jpg
  • ekspertyzy_baner2.jpg
  • ekspertyzy_baner3.jpg
  • ekspertyzy_baner4.jpg

Ekspertyzy powypadkowe

OPIS

Opinie dotyczące ustalenia okoliczności zaistniałych wypadków stanowią element wspomagający komisję wypadkową w ustaleniu przebiegu wypadku i umożliwiają weryfikację zeznań świadków wypadku. Ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzeń odbywa się poprzez weryfikację różnych scenariuszy przebiegu wypadku. Analiza zdarzenia wypadkowego prowadzona jest w oparciu o szkice miejsca wypadku, zdjęcia miejsca wypadku, zeznania świadków. Obiekty odtworzone na podstawie szkiców, rysunków konstrukcyjnych oraz zdjęć służą do budowy wirtualnego miejsca wypadku, w którym uwzględnia się cechy otoczenia (środowiska), obiekty materialne stanowiące wyposażenie miejsca zdarzenia, jak również modele sylwetek ludzkich stanowiące odwzorowanie uczestników wypadku.

Modele komputerowe: miejsca zdarzenia,  sylwetek ludzkich

 

Możliwe jest także zrekonstruowanie miejsca zdarzenia technikami fotogrametrycznymi, na podstawie zdjęć z miejsca zdarzenia. Technika ta daje szerokie możliwości analizy zależności przestrzennych, pomiarów oraz wizualizacji analizowanej sceny.

W ramach prowadzonych analiz, w przypadku wypadków związanych z transportem, dokonuje się również analizy ergonomicznej, której celem jest ustalenie pola widzenia operatora (kierowcy) maszyny.

Zestawienie pola widzenia dla wybranych wysokości obserwacji

W analizach wykorzystywany jest parametryczny, przestrzenny model człowieka w pełni odzwierciedlający wszystkie cechy antropometryczne, pozwala to na  ustalenie przyczyn wypadku i określenie prawdopodobnego czynnika odpowiedzialnego za jego zaistnienie - czynnika technicznego, czynnika ludzkiego.

Zastosowanie w trakcie postępowania powypadkowego metod komputerowych w formie wizualizacji miejsca zdarzenia czy animacji komputerowej, umożliwia ustalenie najbardziej prawdopodobnego scenariusza przebiegu wypadku.

ZALETY

  • Możliwa jest wirtualna rekonstrukcja miejsca zdarzenia, z uwzględnieniem szczegółów geometrycznych na podstawie zdjęć, szkiców i pomiarów dokonywanych w rzeczywistym miejscu zdarzenia.
  • Możliwość zastosowania wyników prowadzonych analiz jako materiałów szkoleniowych oraz jako materiałów pomocniczych w postępowaniu sądowym.

WDROŻENIA

Opinia dotycząca ustalenia okoliczności wypadku zaistniałego 18 lipca 2008 roku w Kopalni „Olkusz – Pomorzany” opracowana dla Sądu Rejonowego w Olkuszu.