Główna Oferta Modelowanie i ergonomia Filmy szkoleniowe
 • fs_baner1.jpg
 • fs_baner2.jpg
 • fs_baner3.jpg
 • fs_baner4.jpg

Filmy szkoleniowe

OPIS

Filmy szkoleniowe stały się istotnym elementem procesu szkolenia. W zależności od podejmowanej tematyki mogą być osią szkolenia lub stanowić jego uzupełnienie. Realizowanie w ITG KOMAG materiały szkoleniowe pozwalają zarówno na urozmaicenie procesu szkolenia, jak i na realizację  instruktażu opisującego prawidłowe sposoby realizacji czynności roboczych czy , uświadamianie zagrożeń panujących w miejscu pracy.

Wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych daje praktycznie nieograniczone możliwości wizualizacji zjawisk i procesów. Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii posiada zaplecze sprzętowe i programowe pozwalające na realizację złożonych wizualizacji realizowanych różnymi technikami.

Zastosowanie technik komputerowych daje szerokie możliwości prezentacji wiedzy w zakresie złożonych zagadnień inżynierskich jak i procesów naturalnych, których prezentacja w warunkach rzeczywistych jest niemożliwa, niebezpieczna lub nieopłacalne. Doskonałym przykładem zastosowania oferowanych rozwiązań jest opracowywanie materiałów szkoleniowych w oparciu o ustalenia komisji powypadkowych. Pozwala to wiarygodną prezentację przebiegu zdarzeń wypadkowych.

Oferujemy opracowywanie materiałów multimedialnych w postaci:

 • Filmów przygotowanych w oparciu o rejestrację wideo z elementami animacji komputerowej

 • Filmy przygotowane w formie animacji komputerowej (z zastosowaniem technik motion captures do nadawania ruchu modelom sylwetek ludzkich).

 • Filmy przygotowywane w całości w oparciu o rejestrację wideo.

ZALETY

 • Możliwość prezentowania złożonych zagadnień technicznych oraz wizualizacji procesów technologicznych.
 • Prezentowanie przebiegu zdarzeń wypadkowych oraz działań zapobiegawczych – profilaktyką, prawidłowe sposoby realizacji pracy, dobre praktyki.
 • Doskonałe rozwiązanie ułatwiające przyswojenie wiedzy oraz pozwalające na zwiększenie zainteresowania i zaangażowania w szkolenia.

NAGRODY

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za opracowanie pt.: Wykonanie prezentacji multimedialnych (animacji komputerowych) dotyczących źródeł potencjalnych zagrożeń występujących w KWK „Brzeszcze-Silesia”.

WDROŻENIA

Filmy opracowane w ITG KOMAG znalazły zastosowanie u większości polskich producentów węgla  oraz w innych gałęziach przemysłu. Od 2006 w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii opracowano ponad 110 filmów szkoleniowych obejmujących swoim zakresem rekonstrukcje wypadków, instruktaże stanowiskowe, materiały opisujące sposoby realizacji czynności roboczych oraz multimedialne instrukcje obsługi

Filmy szkoleniowe pod nazwą „Zagrożenia występujące w górnictwie” znalazły się jako dodatek do Trybuny Górniczej z dnia 22.11.2012r.

PUBLIKACJE

 • JASZCZYK Ł., WOŁCZYK W., LESISZ R., ROZMUS M., MICHALAK D.: Konkursy wiedzy z BHP w samokształceniu pracowników zakładów górniczych. Eduk. Ustawicz. Doros. 2015 nr 2 s. 122-133, ISSN 1507-6563.
 • WOŁCZYK W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Narzędzia informatyczne rozpowszechniające znajomość przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy. Materiały na konferencję: XVIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.2, Szczyrk, 12-16 maja 2014 s. 351-358, ISBN 978-83-7938-015-2; ISBN 978-83-7938-017-6
 • MICHALAK D.: Upowszechnianie informacji o bezpiecznych metodach pracy. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 34-37, ISSN 0209-3693
 • MICHALAK D., LESISZ R.: Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych. Mechanik 2013 nr 7 s. 403-409, ISSN 0025-6552
 • WINKLER T., BOJARA S., CHUCHNOWSKI Ł., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Wizualizacje komputerowe zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 215 222.
 • WINKLER T.: Zastosowanie metod modelowania i wizualizacji w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Materiały na konferencję: I Seminarium naukowo techniczne Zintegrowanego Instytutu Naukowo Technologicznego, ZINT Paliwa Bezpieczeństwo Środowisko, Katowice, 26.10.2005 s. 1 10.
 • WINKLER T., MICHALAK D., BOJARA S., CHUCHNOWSKI W.: Zastosowanie komputerowych metod modelowania, wizualizacji i symulacji w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie "Szkolenie, socjologia i psychologia pracy czynniki kształtujące bezpieczeństwo i higienę pracy", Mysłowice, 1 2 kwietnia 2004 s. aneks (9 s. nienumerowanych).