Główna Oferta Modelowanie i ergonomia INSTO - System Interaktywnych Instrukcji
 • insto_baner1.jpg
 • insto_baner2.jpg
 • insto_baner3.jpg
 • insto_baner4.jpg

INSTO

OPIS

Złożone systemy mechaniczne pomimo rosnącego stopnia automatyzacji do prawidłowego działania wymagają operatora, użytkownika, którego wiedza i doświadczenie pozwala na prawidłowe i efektywne działanie systemu . Dotychczas maszyny i systemy mechatroniczne dostarczane były z instrukcją obsługi w postaci dokumentów tekstowych drukowanych lub dostarczanych w formie elektronicznej – mylnie określanej mianem interaktywnych instrukcji obsługi.

 


Pobierz film

W ITG KOMAG opracowywane są rozwiązania programowe w postaci interaktywnych materiałów dostarczających wiedzę opisującą zarówno prawidłową obsługę jak i utrzymanie ruchu maszyn.

Innowacyjna forma graficzna pozwala na szybką nawigację a zaproponowane autorskie rozwiązania z zakresu prezentacji procedur obsługi i napraw pozwalają na bezpieczne użytkowanie i szybkie usuwanie uszkodzeń. W oferowanych rozwiązaniach położono duży nacisk na graficzną prezentację wiedzy. Sposób postępowania prezentowany jest w postaci filmów instruktażowych i procedur interaktywnych, co ma szczególne znaczenie w przypadku rozwiązań na rynki zagraniczne. Graficzna prezentacje jest intuicyjna, łatwa w interpretacji i odporna na błędy w tłumaczeniu.

Istota interaktywnych instrukcji polega na dostarczeniu użytkownikowi możliwości interakcji z dostarczonym materiałem informacyjnym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego przechodzenia do kolejnych kroków procedury, nawigowania pomiędzy nimi, powracania do części trudniejszych, szybkiego przechodzenia przez znane fragmenty procedury – przechodzenie do kolejnych kroków procedury we własnym tempie. W instrukcjach interaktywnych zastosowano widok modelu interaktywnego, który umożliwia dowolną zmianę punktu obserwacji obiektu. Procedury obsługi podzielone są na kroki, każdy z kroków posiada przypisaną informację tekstową oraz krótką animacje obrazującą sposób wykonywania czynności. Animacja może obrazować sposób demontażu elementu, sposób zastosowania narzędzi pomocniczych oraz może także wizualizować sposób wykonywania czynności dodatkowych, np. pomiarów, czy regulacji.

Przykład interaktywnej instrukcji obsługi – opis podstawowych elementów

Przedstawienie sposobu realizacji czynności w formie interaktywnej instrukcji sprawia, że przekaz staje się jednoznaczny i łatwy do przyswojenia. Interaktywna instrukcja obsługi może zawierać również dodatkowe informacje na temat:

 • sytuacji awaryjnych i sposobów postępowania w przypadku ich zaistnienia,
 • niebezpiecznych zdarzeń związanych z użytkowaniem maszyny, której instrukcja dotyczy.

Przekazywanie użytkownikowi informacji o zdarzeniach niebezpiecznych, sposobie postępowania w sytuacjach awaryjnych ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń występujących w miejscu pracy i przyczynia się do kształtowania bezpiecznych metod pracy.

System INSTO opracowany został w 4 odmianach pozwalających dostosować interaktywne instrukcje do potrzeb użytkowników:

 • INSTO PC – rozwiązanie przeznaczone na komputery z systemem Windows XP, Vista, 7, 8;
 • INSTO Mobile – rozwiązanie przeznaczone na komputery klasy PDA, oraz urządzenia
  z systemem Android (tablet, smartphone);
 • INSTO AR – rozwiązanie, wykorzystujące technologię rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) do prezentacji czynności naprawczych,  przeznaczone na komputery z systemem Windows XP, Vista, 7, 8;
 • INSTO BC – rozwiązanie przeznaczone na komputery zainstalowane na maszynie

Przykłady interaktywnych instrukcji Systemu INSTO

Udostępnianie zasobów wiedzy nt. czynności naprawczych, konserwacyjnych na urządzeniach przenośnych takich jak smartfon czy tablet, pozwala na dostęp do wiedzy nawet w trudnych warunkach środowiskowych.  Przeglądanie interaktywnych instrukcji umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z czynnościami, jakie powinien wykonać bezpośrednio w miejscu pracy. Dzięki temu kształtuje się zarówno wiedzę jak i umiejętności pracowników, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia efektywności pracy.

ZALETY SYSTEMU

System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO jest rozwiązaniem, które pozwala w łatwy i szybki sposób na udostępnianie zasobów wiedzy nt. czynności naprawczych, konserwacyjnych. Jego podstawową zaletą jest mobilność, definiowana jako możliwość zastosowania interaktywnych instrukcji na różnego typu urządzeniach  (tablet, smartfon, komputer przenośny, komputer pokładowy), wykorzystujących system operacyjny Windows, Windows Mobile czy Android. Interaktywne instrukcje obsługi mogą być także w utrzymaniu ruchu innych maszyn wchodzących w skład zmechanizowanych kompleksów ścianowych. Interaktywny charakter instrukcji ułatwia prowadzenie szkoleń bezpośrednio u użytkownika. Instrukcje obsługi dostępne na przenośnych komputerach zawierające informacje o sposobie realizacji czynności naprawczych, konserwacyjnych, zdarzeniach niebezpiecznych, sposobie postępowania w sytuacjach awaryjnych pozwalają na zwiększenie świadomości zagrożeń występujących w miejscu pracy i przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych metod pracy.

NAGRODY

 • Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2011r., w kategorii "Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej"
 • Medal Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego
  i Hutniczego w 2011r., w kategorii „Poprawa bezpieczeństwa”
 • Złoty medal targów International Exhibitiona of Inventions ARCA 2011

WDROŻENIA

Interaktywne Instrukcje Obsługi – INSTO, zostały zastosowane jako instrukcja obsługi dla użytkowników kombajnu KSW – 1500EU, KSW – 460NE1, KSW – 2000EU w Zabrzańskich zakładach Mechanicznych S.A.

PUBLIKACJE

 • Jaszczyk Ł., Michalak D.: Narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn - część 2. Możliwość rozbudowy systemu INSTO. Masz. Gór. 2014 nr 4 s. 28-32, ISSN 0209-3693
 • Michalak D., Jaszczyk Ł.: Narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn - część 1. Interaktywne instrukcje obsługi. Masz. Gór. 2014 nr 3 s. 53-58, ISSN 0209-3693
 • Jaszczyk Ł.: Rozwiązania mobilne wspomagające utrzymanie ruchu maszyn. Mechanik 2014 nr 7 s. 235-246, ISSN 0025-6552
 • Michalak D.,  Jaszczyk Ł.:  Oparte na wiedzy narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn. Międzynarodowa Konferencja Zbrojeniowa Pułtusk 2012.
 • Winkler T., Rozmus M., Michalak D., Jaszczyk Ł.: Narzędzia informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu kombajnów ścianowych wytwarzanych w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych SA. Masz. Gór. 2012 nr 3 s. 49-53.
 • Jaszczyk Ł., Michalak D., Rozmus M.:  Rozwiązania mobilne wspomagające utrzymanie ruchu kombajnów ścianowych. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013, s. 85-101.