Główna Oferta Modelowanie i ergonomia Rekonstrukcje wypadków
 • rw_baner1.jpg
 • rw_baner2.jpg
 • rw_baner3.jpg
 • rw_baner4.jpg

Rekonstrukcje wypadków

OPIS

Dostępne obecnie techniki multimedialne pozwalają wiernie przedstawić przebieg sytuacji niebezpiecznych czy wypadkowych. Rekonstrukcje opracowywane w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii mogą ukazywać przebieg zdarzenia jego potencjalne lub rzeczywiste skutki oraz prezentować działania profilaktyczne. Takie podejście pozwala przestrzec przed skutkami nieprawidłowych działań a jednocześnie niejako podsuwa prawidłowy sposób postępowania.

Sposób prezentacji oraz zakres przedstawianych informacji jest ściśle konsultowany z odbiorcą.

Rekonstrukcje wypadków mogą przyjmować różne formy, różniące się dokładnością odwzorowania zaistniałej sytuacji. Elementem warunkującym poziom dokładności odwzorowania jest dostępność materiałów (rejestracji wideo, zdjęć, szkiców miejsca zdarzenia) oraz przewidywane zastosowanie opracowanych materiałów. Opracowania mogą przyjmować postać 5-7 minutowych filmów obrazujących zagadnienie w sposób szczegółowy lub krótkich spotów mających jedynie nawiązywać do zaistniałych zdarzeń.

 


Pobierz film

 

Rekonstrukcje opracowywane w ITG KOMAG mogą przyjmować postać:

 • filmu przygotowanego w oparciu o rejestrację wideo z elementami animacji komputerowej

 • filmu przygotowanego w oparciu o animację komputerową z elementami rejestracji wideo

 • filmów przygotowanych w formie animacji komputerowej (z zastosowaniem techniki Motion Captures do nadawania modelom sylwetek ludzkich realistycznych ruchów).

 • filmu przygotowanego w całości w oparciu o rejestrację wideo.

 

 • wykorzystanie efektów specjalnych.

 

ZALETY REKONSTRUKCJI WYPADKÓW

 • Rekonstrukcja zdarzeń wypadkowych to istotny element działań profilaktycznych. Różne formy prezentacji od realizacji zbliżonych do rejestracji wideo do prezentacji ogólnych balujących na uproszczeniach, pozwalają dobrać właściwe rozwiązanie do przewidywanych zastosowań.
 • Dostarczane rozwiązania mają charakter uniwersalny i mogą być elementem składowym szkoleń okresowych jak i materiałem informacyjnym prezentowanym np. na ekranach umiejscowionych w cechowni zakładu.

WDROŻENIA

Rekonstrukcje wypadków są emitowane w zakładach górniczych Kompani Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A. (Grupa TAURON) oraz KGHM Polska Miedź S.A..

PUBLIKACJE

 • MICHALAK D.: Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych. Eduk. Ustawicz. Doros. 2014 nr 2 s. 66-74, ISSN 1507-6563
 • MICHALAK D.: Upowszechnianie informacji o bezpiecznych metodach pracy. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 34-37, ISSN 0209-3693.
 • MICHALAK D., LESISZ R., JASZCZYK Ł., ROZMUS M.: Repozytorium zdarzeń wypadkowych jako innowacyjna forma upowszechniania bezpiecznych metod pracy w górnictwie. Masz. Gór. 2011 nr 4 s. 42-44.
 • LESISZ R., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Rekonstrukcje wypadków zaistniałych podczas wykonywania napraw maszyn i urządzeń górniczych w warunkach kopalnianych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 289 294.
 • MICHALAK D., LESISZ R., JASZCZYK Ł.: Rekonstrukcje wypadków zaistniałych w warunkach kopalnianych, podczas wykonywania napraw maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2007 nr 4 s. 32 35.