Główna Oferta Modelowanie i ergonomia SafeAR - Rozszerzona Rzeczywistość
 • safear_baner1.jpg
 • safear_baner2.jpg
 • safear_baner3.jpg
 • safear_baner4.jpg

SafeAR

OPIS

System SafeAR jest innowacyjnym narzędziem wspomagającym prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy. System wskazuje  (wcześniej zdefiniowane) zagrożenia, na jakie narażony jest pracownik oraz prezentuje ich lokalizację bezpośrednio w rzeczywistym miejscu pracy.

System SafeAR ułatwia zorganizowanie oraz przeprowadzenie bezpośrednio w miejscu pracy szkolenia na temat istniejących w nim zagrożeń. Wynika to z następujących uwarunkowań zastosowania systemu:

 • przypisywanie elementów informacyjnych do znaczników jest szybkim i prostym zabiegiem, z uwagi na przyjazny interfejs użytkownika,
 • przygotowanie miejsca szkolenia nie wymaga znaczącej ingerencji w miejsce pracy - sprowadza się do odpowiedniego oznakowania znacznikami obiektów rzeczywistych,
 • niezbędne wyposażenie sprzętowo-programowe jest przenośne, co gwarantuje możliwość prowadzenia szkoleń zawsze, gdy miejsce szkolenia jest dostępne; zagwarantowana jest więc elastyczność czasowa dla szkolenia pracowników,
 • możliwe jest zminimalizowanie udziału osoby prowadzącej szkolenie - system SafeAR pełni rolę podręcznego asystenta informującego o zagrożeniach.

System SafeAR obejmuje:

 • moduł edycyjny, służący do przygotowania materiałów na potrzeby szkolenia – umożliwia przypisanie elementów tekstowych, graficznych i dźwiękowych elementów informacyjnych do znaczników,
 • moduł prezentacyjny, służący do wyświetlania materiałów podczas szkolenia – umożliwia identyfikację znaczników w obrazie rzeczywistym obserwowanym za pośrednictwem kamery oraz nałożenie na ten obraz elementów informacyjnych uprzednio powiązanych z poszczególnymi znacznikami. Elementy informacyjne dotyczą zagrożeń występujących w miejscu, w którym odbywa się szkolenie.

Ideę zastosowania sytemu SafeAR w szkoleniach na temat zagrożeń w miejscu pracy, na przykładzie górnictwa przedstawiono poniżej.

System SafeAR opiera się na technologii Augmented Reality (w skrócie: technologii AR czyli Rozszerzonej Rzeczywistości). W technologii tej na obraz obserwowany za pośrednictwem kamery nakładane są dodatkowe informacje. Informacje te mogą mieć postać tekstową (np. etykiety opisujące poszczególne obserwowane elementy), jak również graficzną (rysunki, schematy, modele trójwymiarowe, filmy, animacje itp.). Całość może zostać uzupełniona dźwiękiem, np. sygnałami ostrzegawczymi, komentarzem lektora itp. Obraz rzeczywisty wraz z dodatkowymi elementami może być wyświetlany w komputerze, jak również w nagłownym wyświetlaczu HMD (ang. head mounted display).

 


Pobierz film

Impulsem dla dodania do obrazu rzeczywistego wyżej wymienionych dodatkowych elementów jest rozpoznanie tzw. znacznika, czyli obrazka zamieszczonego na obserwowanym rzeczywistym obiekcie.

ZALETY SYSTEMU

 • System SafeAR jest narzędziem uniwersalnym - może zostać zastosowany w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym, dla identyfikacji zagrożeń występujących w miejscu pracy. Użyteczność SafeAR uwarunkowana jest treścią zamieszczonych materiałów informacyjnych i ich odpowiednim, kontekstowym powiązaniem ze znacznikami.
 • Kompatybilność SafeAR z powszechnie stosowanym obecnie sprzętem i oprogramowaniem, jak również niski koszt przygotowania oraz rozmieszczenia znaczników sprawiają, że jego wdrożenie nie jest obarczone koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych.

NAGRODY

Nagroda II stopnia w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy (listopad 2012 r.)

WDROŻENIA

SafeAR  przetestowano na przykładzie branży górniczej, gdzie problem zagrożeń w miejscu pracy jest szczególnie nasilony, a warunki przestrzenne i oświetleniowe są wyjątkowo niekorzystne. W kopalniach pracownicy narażenie się na sporą ilość różnorodnych zagrożeń, zarówno w miejscu realizacji zadań, jak i w drodze do tego miejsca. Możliwość zastosowania systemu sprawdzono w sztolni szkoleniowej jednej z kopalń

PUBLIKACJE

MICHALAK D.: Metoda podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem technologii Rozszerzonej Rzeczywistości. Materiały na konferencję: XVI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Jurata, 14-18 maja 2012 s. 481-488.