Główna Oferta Modelowanie i ergonomia SWS - System wspomagania służb BHP
 • sws_baner1.jpg
 • sws_baner2.jpg
 • sws_baner3.jpg
 • sws_baner4.jpg

SWS BHP

OPIS

System SWS zapewnia kompleksową obsługę dokumentowania wypadków oraz prowadzenia analiz statystycznych wypadków. Dokumenty składające się na dokumentację powypadkową mają postać intuicyjnych formularzy, wyposażonych w szereg rozwiązań ułatwiających wprowadzanie dużej ilości (często powtarzających się) danych.  Zaimplementowane mechanizmy autouzupełniania znacząco usprawniają wypełnianie dokumentacji. Mechanizmy autoryzacji i zatwierdzania wprowadzonych danych zapewniają bezpieczeństwo zbieranych danych. System zawiera ponadto szereg funkcjonalności pozwalających na drukowanie wymaganych dokumentów, zgodnie ze stosowanymi w zakładzie formularzami oraz dołączanie do systemu skanów dokumentów, które dostępne są jedynie w wersji papierowej.

System posiada rozbudowany moduł analizy wypadkowej pozwalający przeglądać statystyki wypadków w świetle różnorodnych kryteriów, jak również identyfikować i śledzić trendy oraz definiować sytuacje alarmowe.

Dodatkową funkcją dostępną w ramach systemu jest możliwość identyfikowania lokalizacji wypadku na mapie cyfrowej. Wskazana lokalizacja zostaje zaznaczona jako punkt. Zdefiniowano odrębny kolor punktu, w zależności od rodzaju wypadku: śmiertelnego, ciężkiego lub powodującego czasową niezdolność do pracy. Widok mapy z oznaczonymi miejscami, w których wystąpiły wypadki pozwala zlokalizować miejsca i rejony szczególnie niebezpieczne.

Całość osadzona jest w przyjaznym dla użytkownika interfejsie użytkownika, bogatym w rozwiązania pozwalające kontrolować postęp realizowanych prac.

Strona główna systemu SWS

Przykłady interaktywnych formularzy

Przykłady analizy statystycznej danych wypadkowych

Lokalizacja wypadków na mapie cyfrowej

ZALETY SYSTEMU

 • Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji powypadkowej.
 • Szerokie możliwości przeprowadzania analiz statystycznych i wizualizacja ich wyników w czytelnej formie.
 • Przyjazny interfejs wzbogacony rozwiązaniami umożliwiającymi kontrolę postępu prac nad opracowaniem kompletu wymaganych dokumentów.

Śledzenie postępu prac nad opracowaniem dokumentacji

 • Dane zapisywane są w centralnej bazie danych, dzięki czemu po zalogowaniu się do systemu uzyskuje się dostęp do zawsze aktualnych danych.

WDROŻENIA

System SWS wykorzystują aktualnie dwa zakłady górnicze.

PUBLIKACJE

 • Wołczyk W., Jaszczyk Ł., Michalak D.: Oparte na wiedzy metody i narzędzia wspomagające analizy powypadkowe - pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 19-26; 0,45 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.
 • Wołczyk W., Jaszczyk Ł., Michalak D.: System Wspomagania Służb BHP. Mechanik 2013 nr 7 s. 839-845, ISSN 0025-6552.
 • Wołczyk W., Jaszczyk Ł., Michalak D., Małocha R.: Narzędzia wspomagające analizy powypadkowe. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia pod redakcją Krzysztofa Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2013 s. 23-31; 0,64 ark. wyd., ISBN 978-83-936657-0-9.
 • Michalak D., Wołczyk W., Jaszczyk Ł. i in.: System wspomagania służb BHP - Analiza stanu bezpieczeństwa, ITG KOMAG, Gliwice 2013 (materiały niepublikowane).
 • Wołczyk W., Jaszczyk Ł., Michalak D.: System Wspomagania Służb BHP. Materiały na konferencję: XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk, 13-17 maja 2013 r.