Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

System monitoringu konstrukcji wielkopowierzchniowych

image

Opracowany system monitoringu wspomaga bezpieczną eksploatację konstrukcji budowlanych, szczególnie wielkopowierzchniowych poprzez monitoring jej obciążeń. Celem systemu jest wczesne wykrywanie, analizowanie, wizualizowanie i archiwizowanie danych napływających z układu pomiarowego oraz alarmowanie obsługi o przekroczeniu dopuszczalnych granic obciążeń elementów konstrukcji budowli. Ze względu na stałe dążenie do ograniczenia kosztów budowy i eksploatacji budynku prowadzi się prace projektowe i wdrożeniowe, tak by maksymalnie zbliżyć się do wartości obciążeń dopuszczalnych przewidzianych przez normy. Daje to wymierne efekty ekonomiczne jednak powoduje, że nowopowstały budynek jest mniej odporny na zdarzenia losowe (szczególnie zjawiska pogodowe). Proponowany system ma za zadanie przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa eksploatacji budynków.

image Czujniki instalowane na elementach konstrukcyjnych obiektu umożliwiają pomiar wybranych wielkości charakteryzujących stan obiektu jak również warunki środowiskowe.

Integralną część systemu pomiarowego stanowi aplikacja programowa zapewniająca przetworzenie odebranych wartości, ich wyświetlenie oraz archiwizację, a także analizę i porównanie
z wartościami granicznymi.

image

ZALETY SYSTEMU

  • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacyjnego obiektu,
  • ostrzeganie przed zbliżaniem się wartości obciążeń do stanów krytycznych,
  • archiwizację danych pomiarowych w celu późniejszej analizy lub określenia trendów,
  • możliwość lepszego oddziaływania marketingowego na klientów (szczególnie w przypadku sklepów, hal targowych, itp.) oraz uzyskania zniżek przy ubezpieczeniu budynku
  • zintegrowane zarządzanie energią elektryczną zasilającą sieć pomiarową umożliwiające obniżenie kosztów eksploatacji systemu.