Główna Oferta

Budownictwo podziemne i geoinżynieria

imageZakład Systemów Ekologicznych oferuje również usługi w zakresie budownictwa podziemnego i geoinżynierii, w tym w szczególności wyznaczanie nośności i projektowanie obudów wyrobisk górniczych, ekspertyzy i oceny stanu obudów szybowych, wyznaczanie współczynnika stabilizacji obudowy dla rozpór oraz analizy stateczności budowli geotechnicznych.

 

 

ITG KOMAG posiada Rzeczoznawstwo Wyższego Urzędu Górniczego do spraw Ruchu Zakładu Górniczego nr 207/2011 w zakresie:

  • doboru obudowy szybów i wlotów do szybów (wyznaczanie obciążeń i konstrukcji obudowy szybowej),
  • doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym przekraczającym 30m2 (w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny),
  • obudowy kotwowej (projektowanie samodzielnej obudowy kotwowej oraz obudów, w których kotwie są jednym z elementów konstrukcyjnych).

więcej