Główna Oferta

Lutnie wirowe

Zakład Systemów Ekologicznych oferuje usługi w zakresie analiz, projektowania oraz specjalistycznych opracowań dotyczących m.in. ochrony powietrza i wentylacji:

  • projekty, badania i wdrażanie urządzeń odpylających typu mokrego do zwalczania zapylenia powstającego podczas drążenia wyrobisk chodnikowych za pomocą kombajnów w kopalniach węgla kamiennego,

  • projekty, badania i wdrażanie wentylatorów lutniowych do przewietrzania wyrobisk chodnikowych oraz innego typu kopalnianych urządzeń wentylacyjnych takich jak: lutnie wirowe, komory napowietrzające, lutniociągi i inne,

  • projekty i badania innego typu urządzeń do ochrony powietrza, takich jak filtr workowy z aktywnym układem tłumienia, reaktor do odsiarczania spalin,

  • projekty instalacji do zwalczania zapylenia w halach,

  • projekty instalacji transportujących gazy.

Lutnie wirowe są urządzeniami służącymi do formowania przepływu powietrza w przodku chodnikowym przewietrzanym w wariancie wentylacji kombinowanej.

Wdrażane przez ITG KOMAG lutnie wirowe są przystosowane do pracy w różnych warunkach wyrobisk i przy różnych wydajnościach powietrza

Image

 

Lutnie wirowe podlegają badaniom w laboratorium ITG KOMAG pod względem prawidłowości działania i parametrów pracy, zgodnie z normą PN-G-43042:2011.