Główna Oferta Systemy przeróbcze Innowacyjne produkty i technologie

Innowacyjne produkty i technologie

Klasyfikator pulsacyjny.

Klasyfikator pulsacyjny przeznaczony jest do rozdziału i wydzielania zanieczyszczeń organicznych
i mineralnych z kruszyw naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem nadawy żwirowo-piaskowej o granulacji 16(32)-2mm.

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne klasyfikatora pulsacyjnego umożliwiają jego zabudowę
i eksploatację w ciągu technologicznym dowolnego zakładu produkcji kruszyw. Klasyfikator ten pozwala na produkcję piasku i żwiru spełniającego wymagania norm jakościowych oraz dostosowanie parametrów technologicznych produktów do wymagań rynku. Zastosowane w klasyfikatorze innowacyjne rozwiązanie systemu elektronicznego sterowania i zaworu pulsacyjnego nowej generacji umożliwia:

  • dobór parametrów cyklu pulsacji wody do zmiennych parametrów technologicznych nadawy żwirowo-piaskowej,
  • automatyczne sterowanie i kontrolę procesu technologicznego ,
  • bezobsługową eksloatację.

Dzięki temu uzyskuje się wysoką skuteczność rozdziału produktów oraz wydzielania zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Niewątpliwą zaletą klasyfikatora typu KOMAG jest możliwość dostosowania konstrukcji do wymagań konkretnego odbiorcy, pod względem warunków przestrzennych miejsca zabudowy oraz oczekiwanej wydajności i jakości produktów handlowych, co daje gwarancję wysokiej fukcjonalności.

Klasyfikator pulsacyjny jest krajowym urządzeniem o nowatorskim rozwiązaniu, pozwalającym na otrzymanie produktów handlowych spełniających wymogi PN ISO i zaspokajających wymagania rynku, konkurencyjnym cenowo w porównaniu do podobnych urządzeń zagranicznych producentów.

Zastosowanie w/w urządzenia do klasyfikacji i oczyszczania nadaw żwirowo-piaskowych spowoduje wymiernne korzyści ekonomiczne w wyniku różnic w cenie kruszywa klasyfikowanego (płukanego) w stosunku do niesortu.

ImageImage