Główna Oferta Systemy przeróbcze Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia

Projektowane przez Zakład Systemów Przeróbczych maszyny i urządzenia znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Oferujemy:

 • Przesiewacze wibracyjne
 • Osadzarki i klasyfikatory pulsacyjne
 • Mieszalniki
 • Wzbogacalniki zawiesinowe typu DISA
 • Przenośniki kubełkowe
 • Podajniki
 • Próbobiorniki i kwartowniki

_______________________________________________________________________________________

Przesiewacze wibracyjne przeznaczone do mechanicznej klasyfikacji przedwstępnej, wstępnej, końcowej, odwadniania, odmulania węgla, spłukiwania magnetytu, klasyfikacji ziarnowej, płukania i odwadniania kruszyw i surowców mineralnych oraz innych materiałów.

//

image

//

Ilość pokładów sitowych - 1, 2, 3 i 6.

Stosowane sita: blaszane, plecione, poliuretanowe, szczelinowe (stalowe i z poliuretanu), strunowe, sprężynowe i inne.

Trajektorie drgań - kołowe, prostoliniowe, eliptyczne.

Napędy bezwładnościowe - olejowe, na smar stały, elektrowibratory.

Konstrukcje przesiewaczy wibracyjnych są dostosowywane do warunków przestrzennych zabudowy i indywidualnych potrzeb użytkownika.

_______________________________________________________________________________________

Osadzarki wodne pulsacyjne przeznaczone do dwu lub trójproduktowego wzbogacania węgla na zasadzie grawitacyjnego rozdziału warstw nadawy na dwa lub trzy produkty tj. kamień, przerost i koncentrat.

ImageOsadzarki tworzą trzy grupy:

 • osadzarki miałowe (symbol "OM") do wzbogacania węgla w klasie ziarnowej 30/20-0,5mm
 • osadzarki średnioziarnowe (symbol "OS") do wzbogacania węgla w tzw. klasie ziarnowej 70/50-0,5mm
 • osadzarki ziarnowe (symbol "OZ") do wzbogacania węgla grubego w klasie ziarnowej 120-20/10mm

Rodzaje osadzarek zależnie od zakresu wzbogacania węgla:

 • dwuproduktowe składające się z dwóch posobnych przedziałów wzbogacania
 • trójproduktowe składające się z trzech posobnych przedziałów wzbogacania

Osadzarki cechuje budowa modułowa, których jednostką jest sekcja o wielkości powierzchni roboczej 4, 5 lub 6 m2. Składanie tych sekcji w układy szeregowe i równoległe umożliwia tworzenie osadzarek o potrzebnej wielkości i wydajności jako jedno i dwukorytowych. Stosowane osadzarki wyposażone są w układy automatycznego działania z elektronicznym sterowaniem.

_______________________________________________________________________________________

Klasyfikator pulsacyjny jest urządzeniem przeznaczonym do rozdziału i wydzielania zanieczyszczeń organicznych i mineralnych z kruszyw naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem nadawy żwirowo-piaskowej o granulacji 16(32) - 2 mm.

ImageKlasyfikator pozwala na produkcję piasku i żwiru spełniającego wymagania norm jakościowych oraz dostosowanie parametrów technologicznych produktów do wymagań runku. Zastosowane w klasyfikatorze innowacyjne rozwiązanie systemu elektronicznego sterowania i zaworu pulsacyjnego nowej generacji umożliwia:

 • dobór parametrów cyklu pulsacji wody do zmiennych parametrów technologicznych nadawy żwirowo-piaskowej,
 • automatyczne sterowanie i kontrolę procesu technologicznego ,
 • bezobsługową eksloatację.

Wydajność urządzenia: 100t/h

_______________________________________________________________________________________

Wzbogacalnik typu DISA 3/2KR jest wzbogacalnikiem zawiesinowym przeznaczonym do trójproduktowego lub dwuproduktowego wzbogacania w cieczy ciężkiej magnetytowej (zmielony magnetyt + woda) węgla surowego w klasie ziarnowej 200 - 16(10) mm.

Koncepcja konstrukcji dwufunkcyjnego wzbogacalnika zawiesinowego DISA 3/2KR zapewnia możliwość zaprojektowania bardzo elastycznego węzła wzbogacania w cieczy ciężkiej sortymentów grubych i średnich,
w którym zależnie od potrzeb można realizować produkcję zgodną z aktualnymi potrzebami odbiorców węgla.

Modularna konstrukcja wzbogacalnika pozwala na jego optymalne zaprojektowanie, uwzględniające wymagane parametry technologiczne, eksploatacyjne oraz możliwość zainstalowania w określonych warunkach zabudowy.

Image Image

_______________________________________________________________________________________

Podajniki wibracyjne WPT i WPR przeznaczone do równomiernego rozprowadzania nadawy na przesiewacze wielkogabarytowe.

Dla zapewnienia wysokiej skuteczności przesiewania niezbędne jest równomierne rozprowadzenie nadawy na całą szerokość pokładu sitowego przesiewacza. Proces ten realizują podajniki wibracyjne zabudowane pod odpowiednim nachyleniem przy odpowiedniej regulacji amplitudy drgań rynny.

Wydajność urządzeń odpowiednio: do 600 t/h i 800 t/h

Image Image

_______________________________________________________________________________________

Mieszalnik GP jest podstawowym urządzeniem w układzie technologicznym wytwarzającym płynne mieszaniny przeznaczone do różnych celów technologicznych. W przemyśle górniczym mieszaniny te są używane jako płynna podsadzka do podsadzania wyrobisk.

Przeznaczenie: mieszanie ze sobą składników płynnych, sypkich i ziarnistych w celu wytworzenia płynnych mieszanin tworzących podstawę do realizacji dalszych procesów technologicznych. Przykładowo w górnictwie wykorzystuje się go do mieszania odpadów poflotacyjnych z pyłami dymnicowymi i składnikami ziarnistymi o ziarnach £ 20 mm.

Wydajność urządzenia: ~ 100 m3/h

Image