Główna Oferta

Osłony akustyczne

image Oferujemy osłony akustyczne typu dźwiękochłonno - izolacyjnego o wysokiej izolacyjności i stosunkowo niewielkich gabarytach.

Projektujemy osłony akustyczne dla poszczególnych urządzeń, takich jak: pompy, wentylatory, a także dla całych linii technologicznych, czy też obiektów będących źródłami emisji dźwięku.

 

 

image Dzięki zastosowaniu modelowania akustycznego i uwzględnieniu przepływu ciepła, nasze osłony nie zakłócają normalnego przebiegu cyklu technologicznego, przy zapewnieniu najlepszej możliwej separacji źródła dźwięku od obszarów chronionych.

Szczególną uwagę przy projektowaniu osłon akustycznych kładziemy na kwestię ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania, możliwości prowadzenia remontów itp. zagadnień.

 


image Oferujemy także projekty i prowadzenie inwestycji związanych z wymianą przegród budowlanych, na te o zwiększonej izolacyjności akustycznej, w szczególności maszynowni konwencjonalnych elektrowni, zakładów przeróbki mechanicznej węgla, stacji załadunkowych lub przesypowych itp.

więcej