Główna Oferta Wibroakustyka stosowana Programy ochrony środowiska przed hałasem i mapy akustyczne

Programy ochrony środowiska przed hałasem i mapy akustyczne

image Zakład Wibroakustyki Stosowanej oferuje usługi w zakresie sporządzania Map akustycznych zarówno poszczególnych ciągów komunikacyjnych, jak i całych aglomeracji, których wielkość przekracza 100 tyś. mieszkańców. Posiadamy do tego celu stosowne oprogramowanie, jak również odpowiednią moc obliczeniową (claster obliczeniowy).
Opracowujemy cyfrowe modele terenu w oparciu o informacje GIS zapisane w ogólnym formacie SHP, jak również na podstawie map wektorowych, rastrowych, jak również pomiarów autorskiej (gdy obszar aktualizacji jest nie większy niż kilka hektarów).

 

image Realizujemy Programy ochrony środowiska przed hałasem, kładąc szczególny nacisk na ograniczanie ponadnormatywnej emisji hałasu z użyciem alternatywnych w stosunku do ekranów akustycznych metod redukcji. Przygotowujemy projekty stosownych uchwał dla Sejmików Wojewódzkich, będąc jednocześnie wsparciem merytorycznym w całym procesie legislacyjnym.

więcej