Główna Oferta

Wibroakustyka Stosowana

Grupa tematyczna ds. Wibroakustyki Stosowanej działa w dwóch głównych kierunkach:

 • badawczym,
 • projektowania budowli, obiektów i urządzeń.

W zakresie badawczym oferujemy:

 • adaptacje akustyczne oper, sal kinowych, sal widowiskowo-sportowych, obiektów użyteczności publicznej itp., jak również projekty systemów nagłośnienia,

 

 • modelowanie pola akustycznego w środowisku i przestrzeniach zamkniętych (z wyznaczeniem zasięgu oddziaływania i identyfikacją źródeł dźwięku),

 

 • koncepcje ograniczenia emisji dźwięku i drgań mechanicznych,

 • prognozowanie zmian klimatu akustycznego,

 

 • mapy akustyczne i programy ochrony środowiska przed hałasem zrealizowano dla następujących województw i miast:

 • diagnostykę wibroakustyczną, jak również oceny narażenia obiektów budowlanych / inżynierskich na drgania mechaniczne,

 • badania i analizy hałasu lotniczego,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • badania i analizy hałasu kolejowego,

  • internetowe portale dystrybucji informacji przestrzennych, w formie wektorowych map opisujących m.in. stan zagrożeń środowiska (np. mapy akustyczne).

W zakresie projektowania oferujemy:

 • programy funkcjonalno-przestrzenne,
 • projekty w zakresie ograniczenia zagrożeń wibroakustycznych, w tym:
  • ekranów akustycznych,
  • osłon i obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych,
  • tłumików akustycznych,
  • kabin dźwiękochłonno-izolacyjnych i lektorskich,
  • wibroizolacji obiektów, maszyn i urządzeń,
 • projekty w zakresie posadowienia maszyn,
 • projekty budowlane i budowlano-wykonawcze,
 • kosztorysy i przedmiary robót budowlanych,
  harmonogramowanie robót budowlanych,
 • nadzór nad realizacją inwestycji.

 

Realizujemy także szkolenia i prowadzimy działalność promocyjną w zakresie ograniczania emisji hałasu i drgań.

 

Przykładowe realizacje i wybrane rozwiązania projektowe:

 

 

Zakres: ekrany akustyczne w środowisku / pochłaniające

Nazwa zadania: Ekran akustyczny przy bocznicy kolejowej

Miejsce pierwszego wdrożenia: Grupa Tauron PKW S.A. ZG "Sobieski"

 

 

 

 

 

Zakres: ekrany akustyczne w środowisku / ekrany mieszane, pochłaniające i odbijające

Nazwa zadania: Ekran akustyczny przy drodze 307

Miejsce pierwszego wdrożenia: Miasto Buk, droga 307 Poznań-Buk-Opalenica

 

 

 

 

Zakres: ekrany akustyczne w środowisku / odbijające

Nazwa zadania: Ekran akustyczny przy ul. Wiadukt w Skierniewicach

Miejsce pierwszego wdrożenia: UM Skierniewice

 

 

 

 

Zakres: ekran akustyczny z kasetami żaluzjowymi

Nazwa zadania: Wyciszenie chłodni turbiny TZ4

Miejsce pierwszego wdrożenia: EC Białystok S.A.

 

 

 

 

 

 

Zakres: ekrany akustyczne w przestrzeniach zamkniętych

Nazwa zadania: Ekran akustyczny w rejonie stanowisk szlifowania w hali konstrukcji

Miejsce pierwszego wdrożenia: Urządzenia i Konstrukjce S.A.

 

 

 

 

Zakres: tłumiki akustyczne

Nazwa zadania: Ograniczenie emisji hałasu szybu wentylacyjno-podsadzkowego „Powstańców Śl. - Bytom I”

Miejsce pierwszego wdrożenia: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

 

Zakres: tłumiki akustyczne

Nazwa zadania: Niskoemisyjny akustycznie system wentylacji obiektów o znaczeniu strategicznym

Miejsce pierwszego wdrożenia: KW S.A. Oddział KWK "Bielszowice"

 

 

 

 

Zakres: tłumiki akustyczne

Nazwa zadania: Tłumik wentylatora WPWS-160

Miejsce pierwszego wdrożenia: KW S.A. Oddział KWK "Jankowice"

 

 

 

 

 

Zakres: tłumiki akustyczne

Nazwa zadania: Tłumik do wentylatorów górniczych typu WLE

Miejsce pierwszego wdrożenia: KW S.A.

 

 

 

 

 

Zakres: tłumiki akustyczne

Nazwa zadania: Tłumiki hałasu z instalacji odpylania Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla

Miejsce pierwszego wdrożenia: KW S.A. Oddział KWK "Jankowice"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres: osłony dźwiękochłonno-izolacyjne

Nazwa zadania: Osłona płaszcza wentylatora głównego przewietrzania kopalni

Miejsce pierwszego wdrożenia: Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia"

 

 

 

 

 

Zakres: przegrody budowlane o podwyższonej izolacyjności, tłumiki akustyczne

Nazwa zadania: Wyciszenie stacji załadunkowe węgla

Miejsce pierwszego wdrożenia: KW S.A. Oddział KWK "Chwałowice"

 

 

 

 

 

Zakres: ekrany akustyczne w środowisku / pochłaniające

Nazwa zadania: Ekran akustyczny wzdłuż taśmociągu nawęglania

Miejsce pierwszego wdrożenia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

 

 

 

 

 

Zakres: dyfraktor akustyczny

Nazwa zadania: Dyfraktor akustyczny dla wszelkich typów ekranów akustycznych

Miejsce pierwszego wdrożenia: Miasto Buk, droga 307 Poznań-Buk-Opalenica

 

 

 

 

 

 

 

Zakres: ekrany akustyczne w środowisku / pochłaniające

Nazwa zadania: Ekran akustyczny przy bocznicy kolejowej

Miejsce pierwszego wdrożenia: KW S.A. Oddział KWK "Piast"

 

 

 

 

Zakres: ekrany akustyczne w środowisku / pochłaniające

Nazwa zadania: Ekran akustyczny przy drodze ekspresowej

Miejsce pierwszego wdrożenia: GDDKiA Oddział Katowice, Mysłowice, droga S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia

Rok 2011

Wyróżnienie specjalne Targów Concours Lepine (Paryż 2011 r.) - medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów - AIFF za „Niskoemisyjny akustycznie system wentylacji obiektów”.

Rok 2010

Złoty medal na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2010 za "System osłon akustycznych wentylatora".

Srebrny medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova za rozwiązanie pt. "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy".

Srebrny medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2010 za innowacyjne rozwiązanie "Systemu tłumienia wentylatora podmuchu kotła energetycznego".

Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawy "Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2010 w Norymberdze za "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy".

Brązowy medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours-Lepine (Paryż 2010 r.) za "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy".

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy".

List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za "Tłumik hałasu dla czerpni i wyrzutni powietrza wentylatorów dużej mocy".

Górniczy Sukces Roku 2010 w kategorii "Ekologia" za rozwiązanie "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy".

Rok 2009

Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2009 za "Tłumik wentylatora promieniowego WPWS-160".

Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy w kategorii: Rozwiązania techniczne i organizacyjne za opracowanie pt.: "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy".

Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009 za „Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy.

Zakład Technologii Środowiskowych i Wibroakustyki

jest Członkiem Wspierającym

Polskie Towarzystwo Akustyczne


Zapraszamy do współpracy.

 

 

Partnerzy przemysłowi

World Acoustic Group S.A.
ul. Royal 1, 59-101 Polkowice
http://www.wagsa.eu
Zakres współdziałania: ekrany akustyczne


0000