Główna Oferta

Tłumiki akustyczne

image Zakład Wibroakustyki Stosowanej oferuje tłumiki akustyczne do współpracy zarówno z czerpniami, jak i wyrzutniami powietrza, a także tłumiki do zabudowy w ciągach wentylacyjnych.
Projektowane przez nas tłumiki posiadają dopuszczenia do stosowania w rejonach zagrożenia wychucham pyłów i gazów, w tym m.in. metanu. Charakteryzują się szerokim widmem pochłaniania dźwięku, przy wysokim poziomie tłumienia wtrącenia.
Zastosowane w nich materiały pozwalają na pracę w warunkach podwyższonej wilgotności, a także w atmosferze korozyjnej.

 

 

image Ponieważ projektowane przez nas tłumiki przechodzą szereg badań już na etapie opracowania koncepcji, możliwe jest precyzyjne dopasowanie ich do parametrów źródła emisji dźwięku, dzięki czemu uzyskuje się wysokie skuteczności tłumienia, jak również ogranicza do minimum opory przepływu oraz eliminuje niekorzystne oddziaływanie na układ wentylatora.
Oferujemy tłumiki dla układów o niewielkiej wydajności, jak również tłumiki przeznaczone dla największych instalacji, takich jak stacje głównego przewietrzania, czerpnie powietrza pierwotnego kotłów energetycznych.

 

 

 

 

image Ponadto oferujemy niskoemisyjne akustycznie systemy wentylacji obiektów, dedykowane w szczególności obiektom o wysokim wymaganiom w zakresie tolerancji zmian temperatur, jak również zarażenia na emisję dźwięku. Projektowane systemy zapewniają komfort akustyczny nie tylko w środowisku, lecz także i na stanowiskach pracy.

więcej