Główna Oferta Wirtualne Prototypowanie Przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej układu stabilizacji przekładni kątowych

Przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej układu stabilizacji przekładni kątowych

Przeprowadzono analizę wytrzymałościową korpusów przekładni kątowych i ich zamocowania, stosowanych m.in. w lokomotywach typu Lds-100, przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES). Warunki brzegowe dla obliczeń wytrzymałościowych zidentyfikowano na podstawie analiz typu MBS (ang. Multi-Body System), oraz zależności analitycznych. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono optymalny współczynnik sztywności dla połączeń ramion reakcyjnych z korpusem lokomotywy, skutkiem czego jest obniżenie wartości przeciążeń dynamicznych w przypadku zaistnienia luzów w tych połączeniach.