Główna Oferta Wirtualne Prototypowanie Identyfikacja obciążeń dynamicznych działających na elementy nośne tras kolejek podwieszonych

Identyfikacja obciążeń dynamicznych działających na elementy nośne tras kolejek podwieszonych

Ciągły wzrost mas transportowanych ładunków, powoduje zwiększanie przeciążeń dynamicznych na trasach kolejek podwieszonych, co w połączeniu z gwałtownym wyzwoleniem hamulców wózków awaryjnego hamowania może doprowadzić do zrywania zawiesi trasy.

W celu uniknięcia powyższej sytuacji, w grupie tematycznej ds. wirtualnego prototypowania prowadzone są analizy numeryczne, będące wsparciem dla pracy konstruktorów kolejek podwieszonych oraz złączy i zaczepów szyn trasy kolejek podwieszonych.

Analizy numeryczne zjawisk dynamicznych prowadzone są w środowisku zaawansowanego oprogramowania do analizy kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych MBS (ang. Multi-Body System), które umożliwia symulowanie transportu dowolnego ładunku za pomocą zestawu nośnego. Między innymi możliwe jest wyznaczenie następujących wartości:

  • prędkości poruszających się obiektów,

  • przyspieszeń,

  • przebiegów sił w złączach, zawiesiach oraz cięgnach zestawów transportowych, z uwzględnieniem przeciążeniami dynamicznymi.

 

Kolejnym etapem są obliczenia wytrzymałościowe, przy użyciu metody elementów skończonych, w których warunkami brzegowymi są wyniki symulacji, przeprowadzonych w środowisku oprogramowania klasy MBS. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe wyniki analizy MES dla pojedynczej szyny oraz zaczepu trasy kolejki podwieszonej.