Główna Oferta Wirtualne Prototypowanie Wyznaczenie współczynników stateczności statycznej maszyn dla zadanych warunków pracy i obciążeń

Wyznaczenie współczynników stateczności statycznej maszyn dla zadanych warunków pracy i obciążeń

W procesie oceny zgodności, jednym z wymogów jest określenie stateczności maszyny, dla wydania przez producenta deklaracji zgodności.

Nasza oferta obejmuje:

  • wyznaczenie wartości współczynników stateczności dla dwóch przypadków obciążenia: obciążenie tylko ciężarem własnym oraz obciążenie ciężarem własnym i reakcjami od obciążeń zewnętrznych działających na maszynę,
  • wykonanie obliczeń dla różnych postaci geometrycznych maszyny, co pozwala na tworzenie typoszeregów wybranych zespołów maszyny (np. typoszereg podwozi, typoszereg głowic/organów urabiających, typoszereg ładowarek),
  • możliwość analizy dowolnych (także hipotetycznych) warunków pracy i obciążenia maszyny (nachylenie poprzeczne i podłużne podłoża, kąty wychylenia bądź wartości wysuwów poszczególnych zespołów maszyny, wartości reakcji od obciążeń zewnętrznych działających na maszynę, zmiana danych masowych wybranych zespołów maszyny),
  • zapis wyników poszczególnych obliczeń w postaci dokumentów MS Word (raportów), które mogą stanowić pomoc dla konstruktorów maszyny na etapie jej projektowania, jak również dla atestatorów, w procesie jej certyfikacji.

Przykład modelu obliczeniowego dla wyznaczenia współczynników stateczności poprzecznej kombajnu ścianowego