Główna Osiągnięcia Nagrody

Nagrody

Innowacyjność projektowanych przez specjalistów Instytutu rozwiązań, jest doceniana nie tylko przez użytkowników rozwiązań, lecz także jest potwierdzana wieloma międzynarodowymi i krajowymi nagrodami.
Każdego roku Instytut KOMAG zdobywa medale i dyplomy podczas imprez takich jak:
•    Targi Concours Lepine,
•    Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova,
•    Międzynarodowa Wystawa „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA”,
•    Międzynarodowy Salon Wynalazczości ARCHIMEDES,
•    Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Nowych Technologii New Time w Sewastopolu,
•    Konkurs Polski Produkt Przyszłości,
•    Międzynarodowe Targi Poznańskie,
•    Giełda Wynalazków,
•    Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy,
•    Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS,
•    Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji.