Główna Osiągnięcia Nagrody Nagrody - 2003 rok

2003

ImageOdznaka honorowa „Za zasługi dla Wynalazczości” nadana CMG KOMAG przez Prezesa Rady Ministrów (listopad 2003).
Nagroda I stopnia w 31 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, przyznana przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii „rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce” za opracowanie pt. „Zespół sterowania hamulców pneumatycznych maszyn wyciągowych (ZSHP) górniczych wyciągów szybowych” (październik 2003).